This page in English

Forskningsprojekt

Beslut under osäkerhet: Reglering, beslutsfattande och lärande i Skogsförvaltningsfrågor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Detta projektet skapar kunskap om beslutsfattande under osäkerhet i skogliga förvaltningsfrågor. Två olika typer av fall står i fokus: dels hur beslutsfattande sker i extrema situationer, dels under mer normala förhållande. Den första delstudien undersöker besluten i samband med stormen Gudrun och hur myndigheter och organisationer bedömde olika risker. Det handlar om att undersöka vilken kunskap och beredskap som fanns vid denna tidpunkt, vilka beslut som togs och vilka riskbedömningar som utgjorde underlag för dessa beslut, i vad mån och på vilket sätt kunskap från forskarsamhället användes i analysen av situationen samt vilka lärdomar som drogs i syfte att skapa bättre beredskap för liknande storskaliga händelser i framtiden. Den andra delstudien handlar om det reguljära beslutsfattande. Även i situationer som inte är extrema finns en kunskapsosäkerhet i beslut om hur naturresurs på bästa sätt bör förvaltas, inte minst med avseende på att bevara biologisk mångfald.

Projektet pågår 2013-16 och är en del av det mångvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forest. Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk, som koordineras av Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet Beslut under osäkerhet är förlagt till Örebro universitet

Forskargrupper