This page in English

Linda Andersson Järnberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303556

Rum: N4015

Linda Andersson Järnberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Linda Andersson Järnberg

Linda Andersson Järnberg är docent i nationalekonomi. Hon disputerade år 2002 vid Umeå universitet, har varit post doc vid Queen’s University i Kingston Canada, och är verksam vid Handelshögskolan vid Örebro universitet sedan 2006. Linda har breda forskningsintressen och har publicerade artiklar inom kommunal och regional offentlig ekonomi, försvarsekonomi, internationell handel och strukturomvandling, ekonomisk tillväxt, produktivitet och skogsekonomi. Forskningen är empirisk och bygger främst på paneldata analys och tidsserieanalys.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, L. , Karpaty, P. & Savsin, S. (2017). Labour Demand, Offshoring and Inshoring: Evidence from Swedish Firm-level Data. The World Economy, 40 (2), 240-274.
Andersson, L. , Karpaty, P. & Savsin, S. (2016). Firm-level effects of offshoring of materials and services on relative labor demand. Review of World Economics, 152 (2), 321-350.
Hultkrantz, L. , Andersson, L. & Mantalos, P. (2014). Stumpage prices in Sweden 1909-2012: Testing for non-stationarity. Journal of Forest Economics, 20 (1), 33-46.
Andersson, L. , Lundberg, J. & Sjöström, M. (2007). Regional effects of military base closures: the case of Sweden. Defence and Peace Economics, 18 (1), 87-97.

Manuskript

Rapporter

Andersson, L. (2008). Net taxes, income stabilization and regional job flows in Sweden. Örebro: Örebro university (Working paper series, Swedish business school at Örebro university 5).
Andersson, L. & Henriksen, A. (2008). What determines local expenditures on mental health care in Sweden really?. Örebro: Örebro university (Working paper series, Swedish business school at Örebro university 8).
Andersson, L. & Karpaty, P. (2007). Offshoring and relative labor demand in Swedish firms. Örebro: Örebro universitet (Working paper series, ESI 2007:5).