This page in English

Forskningsprojekt

Omlokalisering av produktionsprocessen till utlandet och sysselsättning i svenska företag

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2016

Kontaktperson

Linda Andersson Järnberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vi analyserar globaliseringens sysselsättningseffekter i Sverige, med fokus på hur internationell uppsplittring av företagens produktionsprocesser (offshoring och inshoring) påverkar efterfrågan på olika typer av arbetskraft och arbetsmarknadens bruttoflöden. Vilka jobb försvinner p.g.a. utlokalisering utomlands (offshoring) och vilka jobb tillkommer p.g.a. utlokalisering till Sverige (inshoring)? Genom att inkludera utlokalisering till Sverige som innebär att svenska företag blir underleverantörer av varor och tjänster till utländska producenter (inshoring) kan vi ge en mer fullständig bild som fångar nettoeffekten på sysselsättningen av produktionens uppsplittring och hur arbetskraftens sammansättning påverkas. De frågeställningar som behandlas i projektet har hög policyrelevans inom utbildnings-, arbetsmarknads-, handels-, industri- och regionalpolitik. Relevansen kan gälla beslut om både intervention (t ex välja inriktning för utbildningssatsningar) och icke-intervention (t ex avstå från ett branschstöd) och ha betydelse för motivering av politiken och dess utformning.