This page in English

Forskningsprojekt

Samhällsekonomisk analys av åtgärder för att öka anställningsbarhet och öka livskvalitet för mentalt funktionshindrade (SEQL)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2012 - 2015

Kontaktperson

Lars Hultkrantz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att ta fram underlag som kan användas för att göra samhälls- och/eller hälsoekonomiska avvägningar av åtgärder som syftar till att förbättra anställningsbarhet och livskvalitet för mentalt funktionshindrade, t ex dagliga verksamheten enligt LSS.

Finansiärer

  • Handelsbankens forskningsstiftelser