This page in English

Forskningsprojekt

Kommunala investeringar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2021

Kontaktperson

Lars Hultkrantz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kommunsektorn ansvarar för och utför stor del av det som benämns välfärdstjänster och uppdraget har förändrats över tid. Sektorn har även stort ansvar för grundläggande infrastruktur såsom gator, vatten och avlopp. En stor del av det infrastrukturnät vi idag använder byggdes kring mitten av 1900-talet och står nu inför stora behov av renovering och/eller nyinvesteringar. Den demografiska utvecklingen innebär en andelsförskjutning mot yngre och äldre med ökade behov av förskolor, skolor, vård och äldreomsorg vilket också kan ställa stora krav på investeringar, samtidigt som finansieringen av dessa är en utmaning för många kommuner. Syftet med projektet är dels att beskriva investeringar som kommunerna genomfört ur ett historiskt perspektiv, dels att använda denna kunskap för att utifrån främst demografiska variabler prognosticera framtida investeringsbehov.

Finansiärer

  • Kommuninvest AB