This page in English

Marleen Lentjes

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303932

Rum: C4210

Marleen Lentjes

Om Marleen Lentjes

Marleen Lentjes (Maria) arbetar som nutritionsepidemiolog vid Örebro universitet sedan november 2018.  Inom sin roll på universitetet, arbetar hon med observations- och interventionsforskning där kost/näring anses vara en exponering eller ett resultat.
 
Marleen flyttade från England där hon arbetade inom forskning om näring vid University of Cambridge med European Prospective Investigation of Cancer, en longitudinell kohort baserad i Norfolk (EPIC-Norfolk).

Forskning

Marleen medverkar i forskningen inom Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre.  Hon arbetar även med utvecklingen av en ny födelse kohort.  Som förberedelse, har Marleen börjat med en kostvanor valideringsstudie "Mat i Sverige" (mer information om studien finns här).  Hon vill förbättra hur vi undersöker och mäter vilken mat människor från olika kulturer i Sverige äter.  Denna kunskap ska användas i födelse kohorten.  Kohorten kommer att omfatta cirka 17 000 familjer, i vilket forskare kommer att studera kopplingen mellan kost och hälsa, framför allt hälsa och utveckling hos barn.  För att kunna studera kost i så stor skala måste vi veta hur vi på bästa sätt mäter vad människor äter.  Mat i Sverige är viktig för att vi försäkra oss att vi använder den mest effektiva metoden.
 
Marleens forskningsintresse är i måltidsmönster, dvs storleken, frekvensen och tiden för måltiderna som konsumeras, i relation till hälsa.  Aspekterna av detta har förknippats med kostens kvalitet och olika markörer av sjukdomsrisk, såsom kolesterol, men också med fetma och hjärtsjukdom i sig.  Arbetet kopplas till det som kallas chrono-nutrition och hänför sig till de många kroppsfunktioner som följer dygnsklockan och som kan påverkas av att "äta dygnet runt" och därigenom störa dessa noggrant arrangerade processer och öka risken för övervikt och relaterade sjukdomar.
 
Marleens senaste forskningsprojekt vid EPIC-Norfolk-studien har inkluderat beredning och insamling av kostens exponeringar, i ett samarbetade med UK Biobank och Oxford University.  Datainsamlingen syftade också till att förstå kostvanor genom att undersöka attityder när det kommer till mat och hälsa, matberedskapskapacitet och grupptryck.

Undervisning

Marleen är kursansvarig i läkerprogrammet för termin 6 , Reproduktion och Utveckling.  Marleen är involverad i kursen "Klinisk forskningsmetodik, epidemiologi och biostatistik" vid Örebro universitet.  Hon har tidigare föreläst vid MPhil-module "Nutritional Epidemiology" i Cambridge, med inriktning på närings- och livsmedelsintag.  Marleen vägleder doktorander och har handlett studenter på grundnivå.

Samarbeten och uppdrag

Marleen är en deltagare i Universitetets Social Impact Lab.  Du hittar mer information om hennes idé ("Stormarknad safari") här.

Marleen arbetar med forskningsprojekt som använder data från EPIC-Norfolk-studien och har nära samarbete med forskargrupper i Cambridge och Oxford.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag