This page in English

Forskningsprojekt

Mat i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marleen Lentjes

Forskningsmiljöer

Mattalrik i fyra delar på svensk flagga

I projektet Mat i Sverige ska forskare vidareutveckla befintliga och nya enkäter om kost och matvanor och bidra till att dessa i större utsträckning tar hänsyn till kulturella skillnader. På så sätt kan de säkerställa att fler vanligt förekommande livsmedel listas i enkäten och att undersökningar som använder enkäterna blir mer rättvisande.

I Sverige, liksom i många andra EU-länder, görs regelbundna undersökningar om befolkningens kost och matvanor för att se om dessa medför några hälsorisker. De undersökningar som hittills gjorts har inte riktigt kunna fångas upp kostvanor av utlandsfödda svenskars.  Deras kostvanor kan, i varierande grad, skilja sig från den svenskfödda befolkningens kostvanor – även långt efter att man kommit till Sverige, eftersom mat er en viktig del av vår (kulturell) identitet.

För att kunna bilda sig en god uppfattning om vad som konsumeras bland utlandsfödda svenskar, vill forskarna få kunskap om kulturspecifika maträtter och matvanor. Den här studien handlar om att göra en inventering av matvanorna bland de största utomeuropeiska etniska grupperna i Sverige, med särskild tonvikt på syrianer, irakier och somalier.

Forskarna kommer bjuda in besökare på vårdcentraler och deltagare i föräldragrupper att delta i studien. De räknar med att antalet deltagare i studien blir cirka 130 stycken.

Är du intresserad av studien? 
https://www.oru.se/forskning/forskningsproj/mv/mat-i-sverige/

Forskare

Samarbetspartners

  • Anna Karin Lindroos , Livsmedelsverket
  • Eva Warensjö-Lemming , Livsmedelsverket