This page in English

Maria Lodefalk

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Maria Lodefalk
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Maria Lodefalk

Maria Lodefalk är överläkare på Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet. Hon disputerade 2009 vid Karolinska Institutet, Stockholm, på en avhandling om matvanor och magtarmfunktion hos ungdomar med typ 1-diabetes. Sedan november 2021 är Maria Lodefalk docent vid institutionen. Hennes nuvarande forskning har två inriktningar: pediatrisk endokrinologi och molekylärbiologiska förändringar i human placenta i relation till maternella, fetala och neonatala karaktärsdrag. Lodefalk ansvarar för en stor provsamling med placentaprover och navelsträngsblodprov (länk, se ett annat dokument), som hittills gett upphov till en doktorsavhandling (länk till Marianne Allbrands doktorsavhandling).

Maria Lodefalk är också engagerad i Läkarprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet, medlem i en nationell arbetsgrupp för tillväxtstörningar hos barn samt bihandledare åt flera doktorander.

Läs mer om placentaprovsamlingen vid Universitetssjukhuset Örebro.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript