This page in English

Maria Lodefalk

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Maria Lodefalk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Maria Lodefalk

Maria Lodefalk är överläkare på Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och affilierad forskare, post doc, vid Örebro Universitet. Hennes kliniska inriktning är barnendokrinologi, dvs utredning och behandling av olika hormonella sjukdomstillstånd hos barn. Forskningen fokuserar på både olika barnendokrinologiska tillstånd och på fetal prägling.

Forskning

Maria Lodefalk disputerade 2009 vid Karolinska Institutet, Stockholm, på en avhandling om typ 1-diabetes hos ungdomar med fokus på matvanor och magtarmfunktion. Senare årens forskning handlar bland annat om pubertetsstörningar, giftstruma och tillväxthormonutredningar hos barn, men också om gen- och proteinuttryck i moderkaksvävnad i syfte att öka vår förståelse kring hur den intrauterina miljön påverkar fostrets tillväxt och utveckling. Maria Lodefalk är ansvarig för en stor provsamling innehållande moderkaksprover och navelsträngsblodprover vid Universitetssjukhuset Örebro.

Maria Lodefalk är bihandledare åt tre doktorander vid Örebro universitet: Marianne Allbrand, Hanna Östling och Maria Rodanaki.

Undervisning

Maria Lodefalk föreläser regelbundet om diabetes och andra endokrinologiska sjukdomar hos barn på Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning barn- och ungdomsmedicin, och om embryonal könsdifferentiering på Läkarprogrammet vid Örebro Universitet. Hon har nyligen blivit examinator för ”medicinkursen” vid ovanstående Specialistsjuksköterskeprogram. Maria Lodefalk har också varit basgruppshandledare, personlig mentor och har handlett ett stort antal C-uppsatser och hittills en D-uppsats på Läkarprogrammet vid Örebro Universitet. Hon föreläser också på olika nationella möten och kurser samt har presenterat sin forskning på flera internationella konferenser senaste åren.

Samarbeten och uppdrag

Maria Lodefalk är sedan januari 2017 ersättare i Etikprövningsmyndigheten, tidigare Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala. Hon är medlem i Tillväxtgruppen, som för tillfället uppdaterar Sveriges nationella riktlinjer om tillväxthormonutredning och behandling hos barn. Maria Lodefalk har tillsammans med professor Ola Nilsson  arrangerat flera regionala möten inom barnendokrinologi i Örebro under senaste åren. Hon samarbetar med Universitetssjukvårdens Forskningscentrum inom Region Örebro län och med forskare i Uppsala, Danmark och Tyskland.

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hoermann, H. , El-Rifai, O. , Schebek, M. , Lodefalk, M. , Brusgaard, K. , Bachmann, N. , Bergmann, C. , Roeper, M. & et al. (2020). Comparative meta-analysis of Kabuki syndrome with and without hyperinsulinemic hypoglycemia. Clinical Endocrinology.
Allbrand, M. , Åman, J. , Nilsson, K. , Cao, Y. & Lodefalk, M. (2019). Expression of genes involved in inflammation and growth: does sampling site in human full-term placenta matter?. Journal of Perinatal Medicine, 47 (5), 539-546.
Rodanaki, M. , Lodefalk, M. , Forssell, K. , Arvidsson, C. , Forssberg, M. & Åman, J. (2019). The Incidence of Childhood Thyrotoxicosis Is Increasing in Both Girls and Boys in Sweden. Hormone Research in Paediatrics, 91 (3), 195-202.
Rodanaki, M. , Lodefalk, M. & Åman, J. (2018). Incidence and Treatment Outcome of Childhood Thyrotoxicosis. Hormone Research in Paediatrics, 90 (Suppl.1), 90-91.
Rodanaki, M. , Rask, E. & Lodefalk, M. (2018). Incidence of Delayed Puberty in Adolescents: A Population-Based Study in a County in Central Sweden. Hormone Research in Paediatrics, 90 (Suppl.1), 510-510.
Östling, H. , Kruse, R. , Helenius, G. & Lodefalk, M. (2017). Infants born small-for-gestational age have different placental expression of microRNAs. Hormone Research in Paediatrics, 88 (Suppl. 1), 100-101.
Lodefalk, M. , Frykholm, C. , Esbjörner, E. & Ljunggren, Ö. (2016). Hypercalcaemia in a Patient with 2p13.2-p16.1 Duplication. Hormone Research in Paediatrics, 85 (3), 213-218.
Allbrand, M. , Åman, J. & Lodefalk, M. (2015). Adipocytokines in placenta and cord blood in relation to maternal obesity, and foetal and postnatal growth of the child. Hormone Research in Paediatrics, 82 (Suppl. 1), 47-48.
Lodefalk, M. , Carlsson-Skwirut, C. , Holst, J. J. , Aman, J. & Bang, P. (2010). Effects of fat supplementation on postprandial GIP, GLP-1, ghrelin and IGFBP-1 levels: a pilot study on adolescents with type 1 diabetes. Hormone Research in Paediatrics, 73 (5), 355-62.
Lodefalk, M. & Åman, J. (2010). Gastrointestinal symptoms in adolescents with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes, 11 (4), 265-70.
Lodefalk, M. & Åman, J. (2006). Food habits, energy and nutrient intake in adolescents with Type 1 diabetes mellitus. Diabetic Medicine, 23 (11), 1225-1232.
[Svensson] Lodefalk, M. , Engström, I. & Åman, J. (2003). Higher drive for thinness in adolescent males with insulin-dependent diabetes mellitus compared with healthy controls. Acta Paediatrica, 92, 114-117.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lodefalk, M. (2009). Adolescent type 1 diabetes: Eating and gastrointestinal function. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Samuelson, G. , Åman, J. , Lodefalk, M. , Detlofsson, I. , Cederholm, U. & Vall, H. (2008). Mat vid diabetes. I: Sture Sjöblad, Barn- och ungdomsdiabetes (ss. 93-101). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Hoermann, H. , El-Rifai, O. , Schebek, M. , Lodefalk, M. , Brusgaard, K. , Bachmann, N. , Bergmann, C. , Mayatepek, E. & et al. (2019). Characteristics of children with Kabuki syndrome and hyperinsulinemic hypoglycemia. Konferensbidrag vid The 58th Annual European Society For Paediatric Endocrinology Meeting, 2019, Vienna, Austria, 19-21 September, 2019.