This page in English

Maria Lodefalk

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Maria Lodefalk
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Maria Lodefalk

Maria Lodefalk är överläkare på Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet. Hon disputerade 2009 vid Karolinska Institutet, Stockholm, på en avhandling om matvanor och magtarmfunktion hos ungdomar med typ 1-diabetes. Sedan november 2021 är Maria Lodefalk docent vid institutionen. Hennes nuvarande forskning har två inriktningar: pediatrisk endokrinologi och molekylärbiologiska förändringar i human placenta i relation till maternella, fetala och neonatala karaktärsdrag. Lodefalk ansvarar för en stor provsamling med placentaprover och navelsträngsblodprov (länk, se ett annat dokument), som hittills gett upphov till en doktorsavhandling (länk till Marianne Allbrands doktorsavhandling).

Maria Lodefalk är också engagerad i Läkarprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet, medlem i en nationell arbetsgrupp för tillväxtstörningar hos barn samt bihandledare åt flera doktorander.

Läs mer om placentaprovsamlingen vid Universitetssjukhuset Örebro.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Rodanaki, M. , Rask, E. & Lodefalk, M. (2021). Adding a protease inhibitor to sampling tubes increases the acylated ghrelin and decreases the desacylated ghrelin levels in girls. Hormone Research in Paediatrics, 94 (Suppl. 1), 111-112.
Hoermann, H. , El-Rifai, O. , Schebek, M. , Lodefalk, M. , Brusgaard, K. , Bachmann, N. , Bergmann, C. , Roeper, M. & et al. (2020). Comparative meta-analysis of Kabuki syndrome with and without hyperinsulinemic hypoglycemia. Clinical Endocrinology, 93 (3), 346-354.
Allbrand, M. , Åman, J. , Nilsson, K. , Cao, Y. & Lodefalk, M. (2019). Expression of genes involved in inflammation and growth: does sampling site in human full-term placenta matter?. Journal of Perinatal Medicine, 47 (5), 539-546.
Rodanaki, M. , Lodefalk, M. , Forssell, K. , Arvidsson, C. , Forssberg, M. & Åman, J. (2019). The Incidence of Childhood Thyrotoxicosis Is Increasing in Both Girls and Boys in Sweden. Hormone Research in Paediatrics, 91 (3), 195-202.
Rodanaki, M. , Lodefalk, M. & Åman, J. (2018). Incidence and Treatment Outcome of Childhood Thyrotoxicosis. Hormone Research in Paediatrics, 90 (Suppl.1), 90-91.
Rodanaki, M. , Rask, E. & Lodefalk, M. (2018). Incidence of Delayed Puberty in Adolescents: A Population-Based Study in a County in Central Sweden. Hormone Research in Paediatrics, 90 (Suppl.1), 510-510.
Östling, H. , Kruse, R. , Helenius, G. & Lodefalk, M. (2017). Infants born small-for-gestational age have different placental expression of microRNAs. Hormone Research in Paediatrics, 88 (Suppl. 1), 100-101.
Lodefalk, M. , Frykholm, C. , Esbjörner, E. & Ljunggren, Ö. (2016). Hypercalcaemia in a Patient with 2p13.2-p16.1 Duplication. Hormone Research in Paediatrics, 85 (3), 213-218.
Allbrand, M. , Åman, J. & Lodefalk, M. (2015). Adipocytokines in placenta and cord blood in relation to maternal obesity, and foetal and postnatal growth of the child. Hormone Research in Paediatrics, 82 (Suppl. 1), 47-48.
Lodefalk, M. , Carlsson-Skwirut, C. , Holst, J. J. , Aman, J. & Bang, P. (2010). Effects of fat supplementation on postprandial GIP, GLP-1, ghrelin and IGFBP-1 levels: a pilot study on adolescents with type 1 diabetes. Hormone Research in Paediatrics, 73 (5), 355-62.
Lodefalk, M. & Åman, J. (2010). Gastrointestinal symptoms in adolescents with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes, 11 (4), 265-70.
Lodefalk, M. & Åman, J. (2006). Food habits, energy and nutrient intake in adolescents with Type 1 diabetes mellitus. Diabetic Medicine, 23 (11), 1225-1232.
[Svensson] Lodefalk, M. , Engström, I. & Åman, J. (2003). Higher drive for thinness in adolescent males with insulin-dependent diabetes mellitus compared with healthy controls. Acta Paediatrica, 92, 114-117.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lodefalk, M. (2009). Adolescent type 1 diabetes: Eating and gastrointestinal function. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Samuelson, G. , Åman, J. , Lodefalk, M. , Detlofsson, I. , Cederholm, U. & Vall, H. (2008). Mat vid diabetes. I: Sture Sjöblad, Barn- och ungdomsdiabetes (ss. 93-101). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Hoermann, H. , El-Rifai, O. , Schebek, M. , Lodefalk, M. , Brusgaard, K. , Bachmann, N. , Bergmann, C. , Mayatepek, E. & et al. (2019). Characteristics of children with Kabuki syndrome and hyperinsulinemic hypoglycemia. Konferensbidrag vid The 58th Annual European Society For Paediatric Endocrinology Meeting, 2019, Vienna, Austria, 19-21 September, 2019.

Manuskript