Forskningsprojekt

Globalt mikroRNA-uttryck i placentan vid maternell rökning under graviditeten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Lodefalk

Forskningsämne

Det finns > 4000 olika kemikalier i en cigarett, bl a nikotin. Nikotin passerar lätt moderkakan och kan ge högre koncentrationer hos fostret än hos kvinnan. Det finns många risker kopplade till rökning under graviditeten: missfall, för tidig födsel, lägre födelsevikt, ökad frekvens av missbildningar, och ökad risk för sjukdomar senare i livet, såsom astma, ögonsjukdomar, övervikt. En orsak till dessa negativa effekter anses vara onormal utveckling av moderkakan, men de exakta mekanismerna är inte kända. En mekanism kan vara annorlunda uttryck av sk mikroRNA:er.

MikroRNA:er är små molekyler som reglerar vilka proteiner som bildas i kroppens celler. Hittills har ca 2000 olika mikroRNA:er identifierats. MikroRNA-uttrycket påverkas av olika miljöfaktorer, t.ex. tobaksrökning. Rökare har annorlunda mikroRNA-uttryck i de små luftvägarnas celler och i blodcirkulationen jämfört med icke-rökare. Endast en studie hittills har undersökt mikroRNA-uttrycket i moderkaksvävnad från graviditeter där kvinnan rökt och där fann man förändringar hos tre av de fyra studerade mikroRNA:erna.

I detta projekt vill vi jämföra det totala mikroRNA-uttrycket i moderkaksvävnaden från rökande kvinnor med det hos icke-rökande kvinnor. Det övergripande syftet är att öka förståelsen för mekanismerna bakom de skador som rökning under graviditet ger upphov till, för att på sikt förhoppningsvis kunna utveckla bättre behandlingsmetoder för de barn vars mammor inte lyckats sluta röka under graviditeten.

Från USÖs sk placentabiobank kommer prover från kvinnor som, under både tidig och sen graviditet, rökt > 10 cigaretter/dag respektive 1-9 cigaretter/dag och från kvinnor som aldrig rökt under graviditeten att identifieras. Verifiering av rökningen kommer att göras genom analys av cotinin-konc i proverna. MikroRNA kommer att analyseras med en modern sekvenseringsmetod på ett lab i Tyskland. Resultaten kommer att analyseras med statistiska metoder och sedan presenteras i vetenskaplig tidskrift.