This page in English

Monika Berg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303672

Rum: F3279

Monika Berg

Forskningsämne

Om Monika Berg

Forskningsinriktning

Monika är postdoktor i miljösociologi och studerar interaktionen mellan vetenskap, politik och allmänhet i internationell miljöpolitik. Inom projektet studeras tre olika regimer som reglerar gränsöverskridande problem: klimatförändring, biodiversitet och luftförorening. Monika har disputerat i statskunskap med en avhandling om policyskapande inom området trygghet och lokalt brottsförebyggande arbete. Hennes forskningsintressen ligger inom området policy studier där hon främst intresserar sig för policyformering och förändring, samt den roll som nätverk och kunskap spelar i dessa processer.

Undervisning

Monika undervisar för närvarande i policy analys, hållbar utveckling, välfärdsstatens utveckling och uppsatshandledning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Berg, M. & Lidskog, R. (2018). Pathways to deliberative capacity: the role of the IPCC. Climatic Change, 148 (1-2), 11-24.
Berg, M. & De Majo, V. (2017). Understanding the Global Strategy for Disaster Risk Reduction. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 8 (2), 147-167.
Lidskog, R. & Persson, M. (2012). Community safety policies in Sweden: a policy change in crime control strategies?. International Journal of Public Administration, 35 (5), 293-302.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Persson, M. (2014). The dynamics of policy formation: making sense of feelings of public unsafety. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Persson, M. (2015). Place and unsafety: does place affect feelings of unsafety?. I: Marco Eimermann och Anders Trumberg, Place and identity: A new landscape of social and political change in Sweden (ss. 180-204). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Persson, M. (2013). A theoretical inquiry of the use of knowledge in the policy process. I: Henrik Lindberg, Knowledge and policy change (ss. 22-41). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Persson, M. (2011). Forskningens roll i trygghetspolitiken. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 21-31). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Gustafsson, K. M. & Berg, M. (2019). Early career scientists in IPCC: A moderate or radical pathway towards a sustainable future?. Konferensbidrag vid Leverage Points 2019 Conference, Lüneburg, Germany, February 6-8, 2019.

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Hellberg, A. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Larsson, H. (ed.) , Lundberg, E. (ed.) & Persson, M. (ed.) (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (1ed.). Örebro: Örebro universitet (FOVU:s rapportserie 1).