This page in English

Monika Berg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303672

Rum: F3277

Monika Berg

Om Monika Berg

Monika Berg är docent och lektor i sociologi och är verksam som forskare inom miljösociologi. Hon disputerade i statsvetenskap 2014.

Forskningsinriktning

Monikas forskning behandlar framförallt miljöfrågor och förutsättningar för en hållbar samhällsomställning. Hon har intresserat sig för relationen mellan vetenskap och politik och hur den vetenskapliga sfären påverkar policyarbetets förutsättningar och inriktning. Forskningen utgår ifrån teoretiska perspektiv såsom deliberativ teori, policyteori, miljösociologi och science and technology studies.

Monika bedriver även forskning om välfärdsstatens organisering och dess inverkan på förtroendeskapande processer. Hon har studerat förutsättningar för mellanmänskligt och institutionellt förtroende i segregerade områden och håller nu på att avsluta ett projekt om hur privat och offentlig produktion av välfärd påverkar förutsättningarna för att bygga politiskt och institutionellt förtroende.

Monika disputerade 2014 på en avhandling om policyskapande inom området trygghet och lokalt brottsförebyggande arbete. Hon studerar policyformering och förändring och den roll som nätverk och kunskap spelar i dessa processer.

 

Undervisning

Monika är kursansvarig för magisterkursen Theoretical perspectives on sustainble development, samt kandidatkursen i sociologi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Berg, M. & Johansson, T. (2020). Building Institutional Trust Through Service Experiences: Private Versus Public Provision Matter. Journal of public administration research and theory, 30 (2), 290-306.
Lidskog, R. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. & Löfmarck, E. (2020). Cold Science Meets Hot Weather: Environmental Threats, Emotional Messages and Scientific Storytelling. Media and Communication, 8 (1), 118-128.
Gustafsson, K. M. , Berg, M. , Lidskog, R. & Löfmarck, E. (2019). Intersectional boundary work in socializing new experts: The case of IPBES. Ecosystems and people, 15 (1), 181-191.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Berg, M. & Lidskog, R. (2018). Pathways to deliberative capacity: the role of the IPCC. Climatic Change, 148 (1-2), 11-24.
Berg, M. & De Majo, V. (2017). Understanding the Global Strategy for Disaster Risk Reduction. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 8 (2), 147-167.
Lidskog, R. & Persson, M. (2012). Community safety policies in Sweden: a policy change in crime control strategies?. International Journal of Public Administration, 35 (5), 293-302.

Artiklar, recensioner

Böcker

Olsson, J. , Berg, M. , Hysing, E. , Kristianssen, A. & Petersén, A. (2019). Policy i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Persson, M. (2014). The dynamics of policy formation: making sense of feelings of public unsafety. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Berg, M. & Saikkonen, P. (2019). The eco-social Nordic welfare state – a distant dream or apossible future?. I: Sakari Hänninen, Kirsi-Marja Lehtelä and Paula Saikkonen, The Relational Nordic Welfare State: Between Utopia and Ideology (ss. 162-183). . Edward Elgar Publishing.
Persson, M. (2015). Place and unsafety: does place affect feelings of unsafety?. I: Marco Eimermann och Anders Trumberg, Place and identity: A new landscape of social and political change in Sweden (ss. 180-204). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Persson, M. (2013). A theoretical inquiry of the use of knowledge in the policy process. I: Henrik Lindberg, Knowledge and policy change (ss. 22-41). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Persson, M. (2011). Forskningens roll i trygghetspolitiken. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 21-31). Örebro: Örebro universitet.

Samlingsverk (redaktör)

Hellberg, A. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Larsson, H. (ed.) , Lundberg, E. (ed.) & Persson, M. (ed.) (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (1ed.). Örebro: Örebro universitet (FOVU:s rapportserie 1).