This page in English

Forskningsprojekt

Hur skapas miljöexpertis? Institutionaliserad expertis, gränsorganisationer och globala miljöproblem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Vetenskaplig expertis är nödvändigt för att lösa dagens globala miljöproblem och projektet undersöker hur internationell miljöexpertis skapas och utvecklas, det vill säga expertis vars kompetens och trovärdighet är knuten till expertorganisationer. Två av dagens mest kända internationella expertorganisationer studeras, klimatpanelen (IPCC) och plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Deras institutionella design och expertstrategier kommer att analyseras och jämföras. Projektet har såväl teoretiska som empirisk ambitioner: att på ett teoretiskt informerad sätt analysera hur miljöexpertis utformas men också att utnyttja resultat från denna analys till att fördjupa förståelsen för vad miljöexpertis är och hur den utvecklas.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)