This page in English

Forskningsprojekt

Relationerna bestämmer tillhörigheten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rúna Baianstovu

Forskningsämne

Utvärdering av ett treårigt samhällsarbete i samverkan mellan aktörer i offentlig tjänst och civilsamhälle i Vox-området, dvs. bostadsområdena Varberga och Oxhagen i Örebro.

Utvärderingen undersöker projektets måluppfyllelse i förhållande till dess fyra mål:

1) Stärka förutsättningarna för barn och unga att nå målen i skolan.
2) Stärka förutsättningarna för en attraktiv och trygg stadsdel.
3) Stärka förutsättningarna för medborgare kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
4) Stärka förutsättningarna för ungas möjlighet till meningsfull fritid.

Utvärderingen pågår under IOP:ets sista verksamhetsår och rapporteras i april 2021.
Utvärderingen använder primära kvalitativa data och sekundära kvantitativa data.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners