This page in English

Forskningsprojekt

Vägar in och vägar ut. Hedersrelaterat våld och förtryck och kvinnors etablering i arbetslivet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rúna Baianstovu

Forskningsämne

Projektet undersöker hur flickors och kvinnors skolgång, utbildning och arbete formas av livet inom normsystem som struktureras av hedersnormer i Sverige.

Projektets empiriska material är djupgående intervjuer med 26 kvinnor. Intervjuerna genomfördes inom projektet Heder och samhälle 2017-2018 och har analyserats på nytt inom ramen för detta projekts syfte och frågeställningar.

Resultatet visar att ett flertal faktorer som kan sammanfattas i begreppen inneslutning och mobilitet har avgörande betydelse för flickors och kvinnors utsatthet för våld och för deras möjlighet till deltagande i skola, utbildning och arbete.

Forskare

Finansiärer

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)