This page in English

Forskningsprojekt

Förena minskad klimatpåverkan med ekonomisk motståndskraft - introduktionen av Science-Based Targets i mejerinäringen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Sabina Du Rietz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Lantbrukare ser både klimatförändringarna och ekonomin som sina största långsiktiga utmaningar. Det här projektet undersöker möjligheter i den svenska mejerisektorn att förena vetenskapsbaserade minskningar av växthusgasutsläpp med motståndskraft mot kortsiktiga ekonomiska chocker och långsiktiga påfrestningar.
Specifikt studerar vi en framväxande företagspraktik där mål sätts för att minska växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalet innan 2030 (Science-Based Targets, SBTs). SBTs är under utveckling inom livsmedels- och jordbrukssektorn och svenska mejerier har påbörjat processen om att anta SBTs. I projektet kombinerar vi disciplinerna ekonomi- och hållbarhetsstyrning med jordbruksekonomi för att undersöka beslutsfattande, rapporteringsramverk och -verktyg, mejeriers åtgärder och mjölkbönders preferenser för att identifiera synergier mellan SBT-implementering och ekonomisk motståndskraft. Projektet tillämpar metoder såsom kvalitativa fallstudier och experiment för att analysera SBT-implementering i mejerisektorn och bidrar därmed genom att identifiera styrverktyg som kan förena minskning av växthusgasutsläpp med ekonomisk motståndskraft.
Konceptuellt bidrar projektet med en utökad kunskap om privata styrverktyg för minskade klimatutsläpp, om och när styrningen är förenlig med ekonomisk motståndskraft, samt lantbrukares individuella och normbaserade
preferenser kring styrningen.

Forskare

Finansiärer

  • Formas