This page in English

Sanna Aila-Gustafsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Sanna Aila-Gustafsson

Om Sanna Aila-Gustafsson

Sanna är socionom och legitimerad psykoterapeut, arbetar som enhetschef inom psykiatrin i Region Örebro län och är affilierad docent vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Forskning

Sannas forskningsområde är främst ätstörningar, och framförallt forskning om olika psykologiska behandlingar för ätstörning. Pågående projekt undersöker olika terapiformer vid behandling av ätstörning, https://www.regionorebrolan.se/sv/Forskning/Kontakt/Universitetssjukvardens-forskningscentrum-UFC/Kontakta-oss/Sanna-Aila-Gustafssson/

Undervisning

Sanna föreläser på socionomprogrammet, och kommer att vara engagerad i kursen till Hälso- och sjukvårdskurator.

Samarbete och uppdrag

Ordförande i Svenska Ätstörningssällskapet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Strand, M. , Bulik, C. M. , Gustafsson, S. A. & Welch, E. (2021). Self-admission in the treatment of eating disorders: an analysis of healthcare resource reallocation. BMC Health Services Research, 21 (1).
Lindstedt, K. , Forss, E. , Elwin, M. , Kjellin, L. & Gustafsson, S. A. (2020). Adolescents with full or subthreshold anorexia nervosa in a naturalistic sample: Treatment interventions and patient satisfaction. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 14 (1).
Nyman-Carlsson, E. , Norring, C. , Engström, I. , Gustafsson, S. A. , Lindberg, K. , Paulson-Karlsson, G. & Nevonen, L. (2020). Individual cognitive behavioral therapy and combined family/individual therapy for young adults with Anorexia nervosa: A randomized controlled trial. Psychotherapy Research, 30 (8), 1011-1025.
Strand, M. & Gustafsson, S. A. (2020). Mukbang and Disordered Eating: A Netnographic Analysis of Online Eating Broadcasts. Culture, Medicine and Psychiatry, 44 (4), 586-609.
Strand, M. , Bulik, C. M. , Gustafsson, S. A. , von Hausswolff-Juhlin, Y. & Welch, E. (2020). Self-admission to inpatient treatment in anorexia nervosa: Impact on healthcare utilization, eating disorder morbidity, and quality of life. International Journal of Eating Disorders, 53 (10), 1685-1695.
Nyman-Carlsson, E. , Birgegård, A. , Engström, I. , Gustafsson, S. A. & Nevonen, L. (2019). Predictors of outcome among young adult patients with anorexia nervosa in a randomised controlled trial. European eating disorders review, 27 (1), 76-85.
Lindstedt, K. , Neander, K. , Kjellin, L. & Gustafsson, S. A. (2018). A life put on hold: adolescents' experiences of having an eating disorder in relation to social contexts outside the family. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 11, 425-437.
Bäck, M. , Gustafsson, S. A. & Holmqvist, R. (2017). Interpersonal psychotherapy for eating disorders with co-morbid depression: A pilot study. European Journal of Psychotherapy, 19 (4), 378-395.
Sandberg, J. , Gustafsson, S. A. & Holmqvist, R. (2017). Interpersonally traumatised patients' view of significant and corrective experiences in the psychotherapeutic relationship. European Journal of Psychotherapy, 19 (2), 175-199.
Strand, M. , Bulik, C. M. , von Hausswolff-Juhlin, Y. & Gustafsson, S. A. (2017). Self-admission to inpatient treatment for patients with anorexia nervosa: The patient's perspective. International Journal of Eating Disorders, 50 (4), 398-405.
Strand, M. , Gustafsson, S. A. , Bulik, C. M. & von Hausswolff-Juhlin, Y. (2017). Self-admission to inpatient treatment in psychiatry: lessons on implementation. BMC Psychiatry, 17.
Strand, M. , Bulik, C. M. , von Hausswolff-Juhlin, Y. & Gustafsson, S. A. (2017). Self-admission to in-patient treatment: Patient experiences of a novel approach in the treatment of severe eating disorders. European psychiatry, 41, S560-S560.
Molin, M. , von Hausswolff-Juhlin, Y. L. , Norring, C. E. A. , Hagberg, L. A. & Gustafsson, S. A. (2016). Case management at an outpatient unit for severe and enduring eating disorder patients at Stockholm Centre for Eating Disorders: a study protocol. International Journal of Eating Disorders, 4.
Callio, C. & Gustafsson, S. A. (2016). Living with a sibling who suffers from an eating disorder: a pilot interview study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 9, 615-622.
Holländare, F. , Gustafsson, S. A. , Berglind, M. , Grape, F. , Carlbring, P. , Andersson, G. , Hadjistavropoulos, H. & Tillfors, M. (2016). Therapist behaviours in internet-based cognitive behaviour therapy (ICBT) for depressive symptoms. Internet Interventions, 3, 1-7.
Lindstedt, K. , Neander, K. , Kjellin, L. & Gustafsson, S. A. (2015). Being me and being us: adolescents' experiences of treatment for eating disorders. Journal of eating disorders, 3 (9).
Strand, M. , Gustafsson, S. A. , Bulik, C. M. & von Hausswolff-Juhlin, Y. (2015). Patient-controlled hospital admission: A novel concept in the treatment of severe eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 48 (7), 842-844.
Grundberg, Å. , Ebbeskog, B. , Gustafsson, S. A. & Religa, D. (2014). Mental health-promoting dialogues from the perspective of community-dwelling seniors with multimorbidity.. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 7, 189-199.
Gustafsson, S. A. , Edlund, B. , Davén, J. , Kjellin, L. & Norring, C. (2011). How to deal with sociocultural pressures in daily life: reflections of adolescent girls suffering from eating disorders. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 18 (4), 103-110.
Gustafsson, S. A. , Edlund, B. , Davén, J. , Kjellin, L. & Norring, C. (2010). Perceived expectations in daily life among adolescent girls suffering from an eating disorder: A Phenomenographic Study. Eating Disorders, 18 (1), 25-42.
Gustafsson, S. A. , Edlund, B. , Kjellin, L. & Norring, C. (2009). Risk and protective factors for disturbed eating in adolescent girls: aspects of perfectionism and attitudes to eating and weight. European eating disorders review, 17 (5), 380-389.
Gustafsson, S. A. , Edlund, B. , Kjellin, L. & Norring, C. (2008). Personal standards, self-evaluation and perceived benefits of thinness in girls and young women with disturbed eating. European eating disorders review, 16 (6), 463-471.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter

Ghaderi, A. , Gustafsson, S. A. , Parling, T. & Råstam, M. (2016). Behandling av hetsätningsstörning: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (SBU utvärderar 248).