This page in English

Sanna Aila-Gustafsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Sanna Aila-Gustafsson

Om Sanna Aila-Gustafsson

Sanna är socionom och legitimerad psykoterapeut, arbetar som enhetschef inom psykiatrin i Region Örebro län och är affilierad docent vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Forskning

Sannas forskningsområde är främst ätstörningar, och framförallt forskning om olika psykologiska behandlingar för ätstörning. Pågående projekt undersöker olika terapiformer vid behandling av ätstörning, https://www.regionorebrolan.se/sv/Forskning/Kontakt/Universitetssjukvardens-forskningscentrum-UFC/Kontakta-oss/Sanna-Aila-Gustafssson/

Undervisning

Sanna föreläser på socionomprogrammet, och kommer att vara engagerad i kursen till Hälso- och sjukvårdskurator.

Samarbete och uppdrag

Ordförande i Svenska Ätstörningssällskapet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Holländare, F. , Gustafsson, S. A. , Berglind, M. , Grape, F. , Carlbring, P. , Andersson, G. , Hadjistavropoulos, H. & Tillfors, M. (2016). Therapist behaviours in internet-based cognitive behaviour therapy (ICBT) for depressive symptoms. Internet Interventions, 3, 1-7.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter

Ghaderi, A. , Gustafsson, S. A. , Parling, T. & Råstam, M. (2016). Behandling av hetsätningsstörning: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (SBU utvärderar 248).