Forskningsprojekt

Ungdomars upplevelser av att leva med ett syskon som lider av en ätstörning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sanna Aila-Gustafsson

Forskningsämne

Bakgrund

Det finns inte mycket skrivet eller efterforskat kring ungdomars upplevelser av att leva med ett syskon som lider av en ätstörning. Relationen mellan syskon är komplex och är ett syskon sjukt påverkas det friska syskonet. Föräldrar vill ofta skydda det friska barnet genom att inte ta med barnet/ungdomen i behandling, men samtidigt kan detta leda till att syskonet känner sig exkluderad.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar upplever att det är att leva med ett syskon som lider av en ätstörning.

Metod

Kvalitativa intervjuer med syskon 13-19 år till patienter som behandlas vid ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro. Intervjuerna kommer att analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys.

Aktuellt läge

Intervjuer kommer att påbörjas under våren 2013.

Samarbetspartners

  • Carina Kallio, ÖLL