Forskningsprojekt

Interpersonell psykoterapi för patienter med Bulimia nervosa och angränsande tillstånd - en behandlingsstudie inom specialiserad ätstörningsbehandling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sanna Aila-Gustafsson

Forskningsämne

Bakgrund

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en evidensbaserad psykoterapiform för patienter med Bulimia Nervosa (BN) och angränsande tillstånd, men metoden har inte fått genomslag i svensk ätstörningsvård. Det nationella kvalitetsregistret för ätstörningsvård, RIKSÄT, genomför nu en utbildningssatsning, där 21 behandlare på specialiserade ätstörningsenheter i Sverige utbildas i metoden.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka effekten av en tidsbegränsad IPT-behandling för patienter med BN och angränsande tillstånd inom specialiserad ätstörningsbehandling i Sverige. Vi vill också undersöka patienters och behandlares erfarenheter av att arbeta med metoden.

Metod

Studien använder sig av såväl registerdata, som självskattningsformulär som patienterna fyller i under behandlingstiden. Därutöver planerar vi att samla in kvalitativa data, dels genom intervjuer med såväl behandlare som patienter som genomgår behandlingen, och dels genom skattning från bandade terapisessioner.

Betydelse

Studien kommer att bidra till ökad kunskap kring en lovande behandlingsmetod inom specialiserad ätstörningsvård.

Aktuellt läge

Datainsamlingen är avslutad, och har hittills resulterat i två vetenskapliga publikationer, och ytterligare två manus är under arbete.

Finansiärer

  • RIKSÄT

Samarbetspartners

  • Andreas Birgegård, Karolinska Institutet
  • Börje Lech, Linköpings Universitet
  • Claes Norring, Linköpings Universitet