This page in English

Sara Thunberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: c2FyYS50aHVuYmVyZztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303824

Rum: L2339

Sara Thunberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Sara Thunberg

Sara Thunberg är utbildad socionom och är fil. dr. i socialt arbete. Hon har arbetat på universitetet sedan 2013.

Undervisning

Sara Thunberg undervisar på kurser inom socionomprogrammet samt fristående kurser i socialt arbete. Hon handleder även regelbundet kandidatuppsatser (C-uppsatser) i socialt arbete.

Forskningsinriktning

Sara Thunbergs forskning är inriktad på brottsofferstödjande insatser till ungdomar och särskilt matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter utsattheten och tillgängliga stödinsatser från samhället. Detta inkluderar såväl nationella som internationella aspekter och jämförelser.

Sara Thunberg har tillsammans med kollegor blivit tilldelade medel från Forte för att utvärdera modellen Efter barnförhöret. Modellen går ut på att stödja barn som varit på polisförhör med anledning av att de misstänkts utsatts för misshandel av en förälder. Projektet pågår 2022-2026.

Utöver detta har Sara Thunberg tidigare även studerat organiseringen av stödinsatser till brottsutsatta i allmänhet, men framför allt till vuxna. Särskilt fokus har legat vid samverkan mellan offentlig och ideell sektor samt socialtjänstens ansvar för dessa insatser. Vidare studeras även hur stödinsatser efter brottsutsatthet kan användas som förebyggande åtgärd.

Samarbeten

Sara Thunberg har samarbeten med forskare i Tyskland, Danmark, Storbritannien, Spanien, Polen, Belgien och Irland rörande viktimologiska och rättsliga frågor rörande stödinsatser till brottsutsatta samt teoriutveckling kring förståelsen av brottsutsattheten och dess konsekvenser för tillgång till stöd. Hon är även en medlem vid Barnrättsinstitutet som leds från Lunds universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Övrigt