This page in English

Forskningsprojekt

Brottsutsatthetens påverkan på skolgången för ungdomar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sara Thunberg

Forskningsämne

Varje år utsätts ett stort antal ungdomar för brott, vilket kan resultera i en mängd konsekvenser. Projektet syftar till att undersöka skolans roll vid brottsutsatthet med särskilt fokus på stödjande insatser. Detta för att ta reda på vad som möjliggör för brottsutsatta ungdomar att fullfölja skolan. Materialet består av narrativa intervjuer med ungdomar som utsatts för brott. Projektet pågår 2021-2022.

Forskare