This page in English

Forskningsprojekt

Artikel 19: Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Linda Arnell

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projekt syftar till att bidra med ny kunskap om vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn, men också om barns erfarenheter av att inte kunna erbjudas plats på skyddat boende. I Sverige bor årligen cirka 1800 barn på skyddade boenden. Dessa barn har bevittnat våld mot, och ofta av, en förälder och de har ofta själva utsatts för våld i familjen. Skyddade boenden ger våldsutsatta mammor och barn möjlighet att få stöd och skydd. Dock är kunskapen om vad en vistelse på skyddat boende betyder för barn begränsad. Projektet utgår ifrån ett barndomssociologiskt perspektiv och det bygger på intervjuer med barn i olika åldrar. Målsättningen är att resultaten ska kunna användas för att utveckla stödet till våldsutsatta barn. 

Finansiärer

  • Brottsoffermyndigheten
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset