This page in English

Stefan Jansson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Stefan Jansson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Stefan Jansson

Stefan Jansson är sedan 1989 verksam som allmänläkarspecialist inom primärvården i Region Örebro Län och den kliniska tjänstgöringen sker på Brickebackens vårdcentral i Örebro.

Forskningen är främst inriktad på typ 2-diabetes där bl a personer som insjuknat med typ 2-diabetes från Laxå följts i över 40 år. Nyinsjuknande, förekomst av diabetes, dödlighet samt behandling och komplikationer är exempel på vad som studeras i denna Laxåkohort. Andra forskningsområden sker i samarbete med forskare från flera olika universitet i Sverige och handlar om incidens och prevalens av diabetes i Sverige, komplikationer hos personer med diabetes födda utrikes, graviditetsdiabetesutvecklingen i Sverige med fokus på intensivbehandling och prevention av framtida risk att drabbas av diabetes samt framgångsfaktorer och dess betydelse för personer med typ 2-diabetes att nå behandlingsmål.

Andra forskningsområden är att utvärdera icke kirurgisk fetmabehandling genom intervention med lågenergikost (LED), kognitiv beteendeterapi (KBT) och magsäcksballong. Men även studier på hur gruppbehandlingen av övervikt/fetma påverkas av kostvanor, fysisk aktivitet, hälsorelaterade livskvalitet, ätbeteende och metabola hälsa.

Ett ytterligare forskningsområde handlar om överkänslig tarm, dvs Irritable Bowel Syndrome (IBS) där intervention med KBT och/eller kost undersöks men även hur diagnossättning av dessa patienter sker i primärvården.

Stefan Jansson är ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D) inom regionernas kunskapsstyrningssystem. Stefan Jansson har också varit sakkunnig i Socialstyrelsens arbete med framtagandet av de nationella diabetesriktlinjerna 2010, 2015 och 2017. Medicinsk expert i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och dess nationella genomgång av gruppen läkemedel mot diabetes samt medicintekniska hjälpmedel för personer med diabetes. Medicinsk expert i Läkemedelsverkets workshop för framtagande av nationella behandlingsrekommendationer gällande diabetesläkemedel 2009 och 2017. Stefan Jansson undervisar läkarstudenter och handleder dessa inom deras fördjupningsarbete termin 6 och 10, därutöver är Stefan vice ordförande i Svensk Förening för Diabetologi (SFD).

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Seidu, S. , Cos, X. , Brunton, S. , Harris, S. B. , Jansson, S. P. O. , Mata-Cases, M. , Neijens, A. M. J. , Topsever, P. & et al. (2021). A disease state approach to the pharmacological management of Type 2 diabetes in primary care: A position statement by Primary Care Diabetes Europe. Primary Care Diabetes, 15 (1), 31-51.
Sundström, J. , Kristófi, R. , Östlund, O. , Bennet, L. , Eliasson, B. , Jansson, S. P. O. , Leksell, J. , Almby, K. & et al. (2021). A registry-based randomised trial comparing an SGLT2 inhibitor and metformin as standard treatment of early stage type 2 diabetes (SMARTEST): Rationale, design and protocol. Journal of diabetes and its complications, 35 (10).
Högberg, C. , Gunnarsson, U. , Jansson, S. P. O. , Thulesius, H. , Cronberg, O. & Lilja, M. (2020). Diagnosing colorectal cancer in primary care: cohort study in Sweden of qualitative faecal immunochemical tests, haemoglobin levels, and platelet counts. British Journal of General Practice, 70 (701), e843-e851.
Cos, X. , Seidu, S. , Brunton, S. , Harris, S. B. , Jansson, S. P. O. , Mata-Cases, M. , Neijens, A. M. J. , Topsever, P. & et al. (2020). Impact on guidelines: the general practitioner point of view. Diabetes Research and Clinical Practice, 166.
Husdal, R. , Thors Adolfsson, E. , Leksell, J. , Eliasson, B. , Jansson, S. P. O. , Jerdén, L. , Stålhammar, J. , Steen, L. & et al. (2020). Organisation of primary diabetes care in people with type 2 diabetes in relation to all-cause mortality: A nationwide register-based cohort study. Diabetes Research and Clinical Practice, 167.
Högberg, C. , Gunnarsson, U. , Cronberg, O. , Thulesius, H. , Lilja, M. & Jansson, S. P. O. (2020). Qualitative faecal immunochemical tests (FITs) for diagnosing colorectal cancer in patients with histories of rectal bleeding in primary care: a cohort study. International Journal of Colorectal Disease, 35 (11), 2035-2040.
Husdal, R. , Thors Adolfsson, E. , Leksell, J. , Eliasson, B. , Jansson, S. P. O. , Jerdén, L. , Stålhammar, J. , Steen, L. & et al. (2019). Associations between quality of work features in primary health care and glycaemic control in people with Type 2 diabetes mellitus: A nationwide survey. Primary Care Diabetes, 13 (2), 176-186.
Fadl, H. , Saeedi, M. , Montgomery, S. , Magnuson, A. , Schwarcz, E. , Berntorp, K. , Sengpiel, V. , Storck-Lindholm, E. & et al. (2019). Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden: a stepped wedge national cluster randomised controlled trial-the CDC4G study protocol. BMC Pregnancy and Childbirth, 19 (1).
Lilja, M. , Hellgren, M. & Jansson, S. P. O. (2018). Diagnos och behandlingsmål vid diabetes typ 2 [Diagnosis and treatment goals in diabetes type 2]. Läkartidningen, 115.
Husdal, R. , Rosenblad, A. , Leksell, J. , Eliasson, B. , Jansson, S. P. O. , Jerden, L. , Stålhammar, J. , Steen, L. & et al. (2018). Resources and organisation in primary health care are associated with HbA(1c) level: A nationwide study of 230 958 people with Type 2 diabetes mellitus. Primary Care Diabetes, 12 (1), 23-33.
Jansson, S. P. O. (2017). Diabetes i Laxå under 30 år: hög prevalens, stabil incidens. Läkartidningen, 104 (23), 1778-1778.
Husdal, R. , Rosenblad, A. , Leksell, J. , Eliasson, B. , Jansson, S. , Jerden, L. , Stålhammar, J. , Steen, L. & et al. (2017). Resource allocation and organisational features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013. Primary Care Diabetes, 11 (1), 20-28.
Olafsdottir, E. , Andersson, D. K. G. , Dedorsson, I. , Svärdsudd, K. , Jansson, S. P. O. & Stefánsson, E. (2016). Early detection of type 2 diabetes mellitus and screening for retinopathy are associated with reduced prevalence and severity of retinopathy. Acta Ophthalmologica, 94 (3), 232-239.
Jansson, S. P. O. , Fall, K. , Brus, O. , Magnuson, A. , Wändell, P. , Östgren, C. J. & Rolandsson, O. (2016). Response to Carlsson et al.: Prevalence and incidence of diabetes mellitus: a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden. Diabetic Medicine, 33 (8), 1150-1152.
Jansson, S. P. O. , Fall, K. , Brus, O. , Magnuson, A. , Wändell, P. , Östgren, C. J. & Rolandsson, O. (2015). Prevalence and incidence of diabetes mellitus: a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden. Diabetic Medicine, 32 (10), 1319-1328.
Jansson, S. P. O. , Engfeldt, P. , Magnuson, A. , Lohse PT, G. & Liljegren, G. (2013). Interventions for lifestyle changes to promote weight reduction, a randomized controlled trial in primary health care. BMC Research Notes, 16 (1).
Agardh, C. , Ahrén, B. , Hanås, R. , Jansson, S. , Smith, U. , Toft, E. & Östenson, C. (2012). Varning för okritisk användning av överviktskirurgi vid typ 2-diabetes. Läkartidningen, 109 (25), 1208-1209.
Lindblad, U. , Lindberg, G. , Månsson, N. , Ranstam, J. , Tyrberg, M. , Jansson, S. , Lindwall, K. , Svärdh, M. & et al. (2011). Can sulphonylurea addition to lifestyle changes help to delay diabetes development in subjects with impaired fasting glucose? The Nepi ANtidiabetes StudY (NANSY). Diabetes, obesity and metabolism, 13 (2), 185-8.
Jansson, S. P. , Andersson, D. K. & Svärdsudd, K. (2009). Mortality trends in subjects with and without diabetes during 33 years of follow up. Diabetes Care, 33 (3), 551-556.
Jansson, S. & Engfeldt, P. (2007). Förändrad livsstil kan förhindra typ 2-diabetes: interventionsstudier visar goda resultat hos "prediabetiker". Läkartidningen, 104 (49-50), 3771-3774.
Jansson, S. P. O. , Andersson, D. K. G. & Svärdsudd, K. (2007). Prevalence and incidence rate of diabetes mellitus in a Swedish community during 30 years of follow-up. Diabetologia, 50 (4), 703-710.

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Jansson, S. P. O. (2020). Diabetes i primär- och kommunvård. I: Mona Landin-Olsson, Diabetes (ss. 381-390). Lund: Studentlitteratur AB.
Wenzel, H. , Jansson, S. P. O. & Landin-Olsson, M. (2017). Integrated Diabetes Care in Sweden. I: David Simmons, Helmut Wenzel, Janice C. Zgibor, Integrated Diabetes Care: A Multidisciplinary Approach (ss. 201-214). . Springer.

Konferensbidrag

Jarl, G. , Hiyoshi, A. , Carlberg, M. , Johannesson, A. & Jansson, S. P. O. (2021). Lower limb amputations in Sweden: incidence; time trends; and regional variations. Konferensbidrag vid DFSG,17th meeting of the Diabetic Foot Study Group, Virtual Conference, 24-25 September, 2021.
Göranzon, C. , Lidskog, M. , Freire, F. & Jansson, S. P. O. (2019). Peer learning: Medical students learn from and with each other in placement training at the primary health center. Konferensbidrag vid AMEE - Association for Medical Education in Europe, Vienna, Austria, 24-28 August, 2019.
Högberg, C. , Jansson, S. P. O. , Thulesius, H. , Cronberg, O. , Gunnarsson, U. & Lilja, M. (2019). The usefulness of Faecal Immunochemical Tests alone and combined with blood counts in the diagnosis of colorectal cancer in primary care in Sweden. Konferensbidrag vid The Cancer and Primary Care Research International network (Ca-PRI 2019), Toronto, Canada, 21-23 May, 2019.
Galavazi, M. , Jansson, S. P. O. , Jendle, J. & Karlsson, J. (2018). Long-term effects of low energy diet combined with CBT-based group treatment of patients with obesity on weight, quality of life and eating behaviour: a 2-year intervention study. Konferensbidrag vid IOB, Vienna, Austria, 2018.
Jansson, S. (2008). Mortality in a cohort of individuals with and without diabetes mellitus in a Swedish community during 30 years of follow up. Konferensbidrag vid American Diabetes Association's 68th Scientific Sessions San Francisco.