This page in English

Forskningsprojekt

Kostfibrer som främjar smörsyra-producerande bakterier som en möjlig förebyggande terapi vid typ-2 diabetes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2021

Kontaktperson

Rebecca Wall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Diabetes typ 2 (T2D) ökar i en alarmerande takt i världen. En nylig upptäckt är att andelen smörsyra-producerande bakterier är lägre i tarmen hos personer med T2D jämfört med friska. Vår hypotes är att förändringar i andelen smörsyreproducerande bakterier, som en följd av tillgång till kostfibrer i födan, märkbart kan förändra produktionen av smörsyra i tjocktarmen och därigenom också påverka blodsockerreglering hos värden. I detta projekt kommer vi att genomföra en kost-intervention i individer med pre-diabetes med kostfibrer som vi vet främjar smörsyraproduktion i syfte att utvärdera dessa kostfibrers effekt på blodsockerreglering och insulinkänslighet. Om dessa fibrer visar sig ha positiva egenskaper på blodsockerreglering hos personer med pre-diabetes skulle kunna leda till utformningen av nya livsmedel med hälsoegenskaper som motverkar T2D.

Finansiärer

  • Dr P Håkanssons stiftelse
  • ESPEN
  • European Foundation for the Study of Diabetes
  • Formas
  • Lantmännen

Samarbetspartners

  • Paul Cotter
  • Teagasc Moorepark , Food Biosciences, Cork, Ireland