This page in English

Forskningsprojekt

Amputation på nedre extremiteten i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gustav Jarl

Forskningsämne

Studien har fyra delsyften:

  1. att undersöka hur risken för amputation på nedre extremiteten har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren.
  2. att undersöka risken för amputation på nedre extremiteten i relation till socioekonomisk status och diabetesförekomst. 
  3. att jämföra risken för död mellan personer som genomgått respektive inte genomgått amputation på nedre extremiteten.
  4. att undersöka riskfaktorer för amputation på nedre extremiteten bland personer med diabetes.

Detta kommer att analyseras med hjälp av data som hämtas in från nationella register.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners