This page in English

Forskningsprojekt

Effekterna av en lågenergidiet jämfört med lågenergidiet och intragastrisk ballong hos vuxna med fetma, allt i kombination med gruppbehandling: en randomiserad, kontrollerad, 1-årig studie.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsämne

En randomiserad kontrollerad studie där vi kommer att utvärdera mervärdet av en intragastrisk ballong till behandling med låg energidiet och kognitiv beteendeterapi hos patienter med övervikt. Primära resultatmått innefattar absolut viktminskning samt underhåll av viktminskning. Sekundära utfallsmått innefattar effekter på glukosmetabolism samt prediktiva faktorer beträffande ballongtolerabilitet.

Både psykometriska och fysiologiska parametrar såväl som ett antal biologiska parametrar kommer att erhållas för att kunna förutsäga vilken patient kommer att ha mest nytta av denna behandling.