This page in English

Stefan Jansson

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: c3RlZmFuLmphbnNzb247b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Stefan Jansson
Forskningsämne

Om Stefan Jansson

Stefan Jansson är sedan 1989 verksam som allmänläkarspecialist inom primärvården i Region Örebro Län och den kliniska tjänstgöringen sker på Brickebackens vårdcentral i Örebro.

Forskningen är främst inriktad på typ 2-diabetes där bl a personer som insjuknat med typ 2-diabetes från Laxå följts i över 40 år. Nyinsjuknande, förekomst av diabetes, dödlighet samt behandling och komplikationer är exempel på vad som studeras i denna Laxåkohort. Andra forskningsområden sker i samarbete med forskare från flera olika universitet i Sverige och handlar om incidens och prevalens av diabetes i Sverige, komplikationer hos personer med diabetes födda utrikes, graviditetsdiabetesutvecklingen i Sverige med fokus på intensivbehandling och prevention av framtida risk att drabbas av diabetes samt framgångsfaktorer och dess betydelse för personer med typ 2-diabetes att nå behandlingsmål.

Andra forskningsområden är att utvärdera icke kirurgisk fetmabehandling genom intervention med lågenergikost (LED), kognitiv beteendeterapi (KBT) och magsäcksballong. Men även studier på hur gruppbehandlingen av övervikt/fetma påverkas av kostvanor, fysisk aktivitet, hälsorelaterade livskvalitet, ätbeteende och metabola hälsa.

Ett ytterligare forskningsområde handlar om överkänslig tarm, dvs Irritable Bowel Syndrome (IBS) där intervention med KBT och/eller kost undersöks men även hur diagnossättning av dessa patienter sker i primärvården.

Stefan Jansson är ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D) inom regionernas kunskapsstyrningssystem. Stefan Jansson har också varit sakkunnig i Socialstyrelsens arbete med framtagandet av de nationella diabetesriktlinjerna 2010, 2015 och 2017. Medicinsk expert i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och dess nationella genomgång av gruppen läkemedel mot diabetes samt medicintekniska hjälpmedel för personer med diabetes. Medicinsk expert i Läkemedelsverkets workshop för framtagande av nationella behandlingsrekommendationer gällande diabetesläkemedel 2009 och 2017. Stefan Jansson undervisar läkarstudenter och handleder dessa inom deras fördjupningsarbete termin 6 och 10, därutöver är Stefan vice ordförande i Svensk Förening för Diabetologi (SFD).

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript