This page in English

Tobias Axelsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301269

Rum: F3245

Tobias Axelsson

Om Tobias Axelsson

Tobias Axelsson är doktorand i genusvetenskap och adjunkt i pedagogik. Hans forskning handlar särskilt om kön och föräldraskap, mäns föräldraledighet samt kön och utbildning.

Forskning

Axelsson arbetar på en avhandling som går under arbetsnamnet När män möts som pappor. Disputation äger rum under vårterminen 2019. Avhandlingen handlar om öppen förskola för pappor, så kallade pappaverksamheter. Syftet är att analysera hur fadrande görs och hur pappor skapas genom särorganisering av män som pappor på pappaverksamheter i det jämställda och pappavänliga Sverige. Avhandlingen bygger på observationer av pappaverksamheter, intervjuer med pappor som deltagit i sådana verksamheter samt på policydokument om föräldraskapsstöd. 

Under höstterminen 2018 arbetar Axelsson i forskningsprojektet "Systematiskt jämställdhets- och kvalitetsarbete i förskolan". Syftet med projektet är att identifiera faktorer som kan främja och hindra utvecklingen av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I projektet genomförs fokusgruppsintervjuer med rektorer, skolchefer och politiker i tre kommuner. 

Mellan 2012 och 2014 arbetade Axelsson i forskningsprojektet "Paternity leave: Impacts on male careers", som finansierades av det österrikiska forskningsprogrammet Sparkling Science. Forskningen syftade till att undersöka om och hur österrikiska mäns karriärer påverkas efter en tids föräldraledighet. Axelssons bidrag till projektet var att skriva en forskningsöversikt om mäns föräldraledighet i Sverige.

Undervisning

Axelsson undervisar för närvarande (2018) på förskollärarprogrammet. Han handleder också uppsatser med genusinriktning på lärarprogrammens olika inriktningar. Mestadels har Axelsson undervisat i genusvetenskap, men också i sociologi, på psykologprogrammet och på specifika kurser om kön och utbildning för lärarstudenter. 

Samverkan

Under höstterminen 2018 kommer Axelsson arbeta med att planera en studie, som han sedan ska genomföra i Askersunds kommun under vårterminen 2019. Syftet med studien är att stödja Askersunds kommuns jämställdhetsarbete i förskola och skola med utgångspunkt i barns och elevers perspektiv.

Axelsson arbetade under 2017, parallellt med sina doktorandstudier, som projektledare för ett jämställdhetsprogram på Länsstyrelsen i Örebro län. Han ger också externa föreläsningar om kön, föräldraskap, faderskap, föräldraskapsstöd och liknande.

 

Publikationer

Artiklar, recensioner |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar, recensioner

Konferensbidrag

Axelsson, T. (2011). 'Fathers' Spaces': Making Room for Fathering Between Care and Privileges. I: Alp Biricik & Jeff Hearn, GEXcel Work in Progress Report Volume XV. Proceedings from GEXcel Theme 9: Gendered Sexualed Transnationalisations, Deconstructing the Dominant: Transforming men, "centres" and knowledge/policy/practice. Konferensbidrag vid Men and Masculinities Moving On Again! Transnationalising Flows, Technologies, Institutions, Theory (ss. 67-78). Linköping/Örebro:

Rapporter

Axelsson, T. (2014). Men's parental leave in Sweden: policies, attitudes, and practices. Vienna: JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH.