This page in English

Tobias Axelsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301269

Rum: F3245

Tobias Axelsson

Forskningsämne

Om Tobias Axelsson

Tobias Axelsson arbetar som lektor i pedagogik. Hans forskning behandlar: feministiska perspektiv på faderskap, pappor och fadrande; kön och föräldraskapsstöd; kön och utbildning. 

Forskning

Axelsson är fil. dr i genusvetenskap. Han disputerade 2019 på avhandlingen När män möts som pappor. Avhandlingen handlar om öppen förskola för pappor, så kallade pappaverksamheter. Syftet är att analysera hur fadrande görs och hur pappor skapas genom särorganisering av män som pappor på pappaverksamheter i det jämställda och pappavänliga Sverige. Avhandlingen bygger på observationer av pappaverksamheter, intervjuer med pappor som deltagit i sådana verksamheter och på offentliga dokument om föräldraskapsstöd. 

Under 2018 och 2019 arbetar Axelsson i forskningsprojektet "Systematiskt jämställdhets- och kvalitetsarbete i förskolan". Syftet med projektet är att identifiera faktorer som kan främja och hindra utvecklingen av ett systematiskt jämställdhets- och kvalitetsarbete i förskolan. I projektet har fokusgruppsintervjuer med rektorer, skolchefer och politiker i tre kommuner genomförts.

Undervisning

Axelsson undervisar för närvarande (2019) på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Han handleder också uppsatser med genusinriktning på lärarprogrammens olika inriktningar. Mestadels har Axelsson undervisat i genusvetenskap, men också i sociologi, på psykologprogrammet och på specifika kurser om kön och utbildning för lärarstudenter. 

Samverkan

Under höstterminen 2018 arbetade Axelsson med att planera en etnografisk studie, som han sedan genomförde under vårterminen 2019 i Askersunds kommun. Syftet med studien var att stödja Askersunds kommuns jämställdhetsarbete i förskola och skola med utgångspunkt i barns, elevers och pedagogers perspektiv. Rapporten "Att tolka och praktisera jämställdhet i förskola och grundskola" publicerades i augusti 2019 som ett resultat av studien (se publikationer nedan).

Axelsson deltar från och med 2019 i en nationell referensgrupp om föräldraskapsstöd under ledning av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Axelsson har arbetat som projektledare för ett jämställdhetsprogram på Länsstyrelsen i Örebro län. Han ger också externa föreläsningar om kön, föräldraskap, faderskap, föräldraskapsstöd och liknande.

 

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Axelsson, T. & Wetterberg, T. (2020). Från något till synes stabilt och välbekant till något där konturerna bara skymtar. Socialmedicinsk Tidskrift, 97 (2), 170-176.
Axelsson, T. (2020). Kan man forska om pappor och föräldraskapsstöd utan genusteori?. Socialmedicinsk Tidskrift, 97 (2), 208-222.

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Axelsson, T. (2011). 'Fathers' Spaces': Making Room for Fathering Between Care and Privileges. I: Alp Biricik & Jeff Hearn, GEXcel Work in Progress Report Volume XV. Proceedings from GEXcel Theme 9: Gendered Sexualed Transnationalisations, Deconstructing the Dominant: Transforming men, "centres" and knowledge/policy/practice. Konferensbidrag vid Men and Masculinities Moving On Again! Transnationalising Flows, Technologies, Institutions, Theory (ss. 67-78). Linköping/Örebro:

Rapporter

Axelsson, T. (2014). Men's parental leave in Sweden: policies, attitudes, and practices. Vienna: JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH.