This page in English

Tobias Axelsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301269

Rum: F3245

Tobias Axelsson

Om Tobias Axelsson

Tobias Axelsson är doktorand i genusvetenskap och adjunkt i pedagogik. Hans forskningsintressen är framförallt kön och föräldraskap, faderskap, föräldraledighet, män och maskuliniteter samt kön och utbildning.

Forskning

Axelsson arbetar på en avhandling som går under arbetsnamnet När män möts som pappor och beräknas vara klar 2018. Den handlar om fadrandets villkor under småbarnsåren och pappors relationer till andra pappor. Avhandlingen bygger dels på observationer av så kallade pappaverksamheter (det vill säga verksamheter för föräldralediga pappor inom den öppna förskolans verksamhet), dels på intervjuer med pappor som valt att delta i sådana verksamheter.

Mellan 2012 och 2014 arbetade Axelsson i forskningsprojektet "Paternity leave: Impacts on male careers", som finansierades av det österrikiska forskningsprogrammet Sparkling Science. Forskningen syftade till att undersöka om och hur österrikiska mäns karriärer påverkas efter en tids föräldraledighet. Axelssons bidrag till projektet var att skriva en forskningsöversikt om mäns föräldraledighet i Sverige.

Undervisning

Axelsson undervisar för närvarande (2018) på förskollärarprogrammet. Han handleder också uppsatser med genusinriktning på lärarprogrammens olika inriktningar. Mestadels har Axelsson undervisat i genusvetenskap, men också i sociologi, på psykologprogrammet och på specifika kurser om kön och utbildning för lärarstudenter. 

Samverkan

Axelsson arbetade under 2017, prallellt med sina doktorandstudier, som projektledare för ett jämställdhetsprogram på Länsstyrelsen i Örebro län. Han ger också externa föreläsningar om kön, föräldraskap, faderskap, föräldraskapsstöd och liknande.

 

Publikationer

Artiklar, recensioner |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar, recensioner

Konferensbidrag

Axelsson, T. (2011). 'Fathers' Spaces': Making Room for Fathering Between Care and Privileges. I: Alp Biricik & Jeff Hearn, GEXcel Work in Progress Report Volume XV. Proceedings from GEXcel Theme 9: Gendered Sexualed Transnationalisations, Deconstructing the Dominant: Transforming men, "centres" and knowledge/policy/practice. Konferensbidrag vid Men and Masculinities Moving On Again! Transnationalising Flows, Technologies, Institutions, Theory (ss. 67-78). Linköping/Örebro:

Rapporter

Axelsson, T. (2014). Men's parental leave in Sweden: policies, attitudes, and practices. Vienna: JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH.