This page in English

Tobias Axelsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: dG9iaWFzLmF4ZWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301269

Rum: F2241

Tobias Axelsson

Om Tobias Axelsson

Tobias Axelsson är fil. dr i genusvetenskap och arbetar som lektor i samhällskunskap och postdoktor i genusvetenskap. Hans forskning behandlar: 1) feministiska perspektiv på faderskap, pappor och fadrande; 2) kön och föräldraskapsstöd; 3) kön och utbildning - särskilt jämställdhetsintegrering i förskolan; 4) våld.

Forskning

Under 2021 och 2022 arbetar Axelsson som postdoktor inom forskningsprojektet RESISTIRÉ: Responding to Outbreaks through Co-creative Inclusive Equality Strategies (finansieras av EU Horizon 2020). Läs om projektet på svenska här.

Axelsson disputerade 2019 på avhandlingen När män möts som pappor. Avhandlingen handlar om öppen förskola för pappor, så kallade pappaverksamheter. Syftet är att analysera hur fadrande görs och hur pappor skapas genom särorganisering av män som pappor på pappaverksamheter i det jämställda och pappavänliga Sverige. Avhandlingen bygger på observationer av pappaverksamheter, intervjuer med pappor som deltagit i sådana verksamheter och på offentliga dokument om föräldraskapsstöd. 

Axelsson intresserar sig för frågor om kön och föräldraskapsstöd, dels i sin avhandling, dels i artikeln "Kan man forska om pappor och föräldraskapsstöd utan genusteori?". Artikeln ingår i ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift som Axelsson var medredaktör för. 

Axelsson arbetade under 2018 och 2019 i projektet "Systematiskt jämställdhets- och kvalitetsarbete i förskolan". En artikel om jämställdhetsintegrering i förskolan har författats utifrån detta projekt och är för närvarande under granskning (oktober 2020). 

Avslutningsvis forskar Axelsson om våld. Han har samförfattat två artiklar om mäns attityder till kvinnlig könsstympning. Den ena artikeln har ett hälsoperspektiv medan den andra betonar våld och intersektionalitet

Samverkan

Utifrån sin forskning om faderskap, föräldraskapsstöd och utbildning samverkar Axelsson med flera aktörer. Axelsson föreläste vid den av Länsstyrelsen i Örebro län anordnade konferensen "Maskulinitet i förändring 10 år " i oktober 2020. Föreläsningen uppmärksammar relationen mellan jämställdhetspolitik, jämställdhetsarbete och kritisk mansforskning. Föreläsningen finns inspelad här.

Axelsson deltar från och med 2019 i en nationell referensgrupp om föräldraskapsstöd under ledning av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Han föreläste om relationen mellan jämställdhet och föräldraskapsstöd på Föreningen för familjecentralers främjande nationella konferens 2019, vilket finns beskrivet i denna konferensrapport. På uppdrag av Länsstyrelserna har Axelsson under 2020 föreläst för Länsstyrelsernas personal verksamma inom jämställdhets- och föräldraskapsstödspolitik. Han har också, på uppdrag av Länsstyrelserna, spelat in tre korta föreläsningar om jämställdhet och föräldraskapsstöd. Den första handlar om politik, den andra om anpassade insatser för pappor och den tredje om praktiska jämställdhetsinsatser

Under 2018 och 2019 arbetade Axelsson med att stödja Askersunds kommuns jämställdhetsarbete i förskola och skola. Resultaten från detta forskningsstöd finns sammanfattade i en rapport.

Undervisning

Axelsson undervisar från och med hösten 2021 huvudsakligen i samhällskunskap. Dessförinnan har han framförallt undervisat i pedagogik (på förskollärarprogrammet) och i genusvetenskap. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Övrigt