This page in English

Forskningsprojekt

"Vår dag, den är skön." Mötesplatser för föräldralediga pappor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I sitt avhandlingsprojekt ”Vår dag, den är skön” undersökte doktorand Tobias Axelsson en form av manlig särorganisering, nämligen sociala miljöer för föräldralediga pappor. Sådana "pappaverksamheter" finns särskilt inom den öppna förskolan, som är en pedagogisk och förebyggande instans inom ramen för det samhälleliga föräldrastödet.
Syftet var att analysera hur fadrande görs och hur pappor skapas genom särorganisering av män som pappor på pappaverksamheter i det jämställda och pappavänliga Sverige. Avhandlingen bygger på observationer av pappaverksamheter, intervjuer med pappor som deltagit i sådana verksamheter samt på policydokument om föräldraskapsstöd. Disputationen med avhandlingen När män möts som pappor: Fadrandets politik och praktik i det jämställda och pappavänliga Sverige ägde rum 2019.

Finansiärer

  • Örebro universitet