This page in English

Forskargrupp

Feministiska våldsstudier

Om gruppen

En ung kvinna talar i en mikrofon.
Forskargruppen bedriver forskning om olika former av våld och övergrepp ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Våld och övergrepp analyseras i sociala, politiska, kulturella, ekonomiska, miljömässiga, rumsliga och transnationella sammanhang och studeras i förhållande till bland annat makt, fördelning, stratifiering och privilegium. Forskargruppen är aktiv i ett flertal multidisciplinära nationella, europeiska och internationella nätverk och samarbeten, och är i huvudsak externfinansierad.

Forskningsområden vi är särskilt intresserade av är:
1. Teoretisering av våld, inklusive studier av teorier och begrepp, uttryck och förklaringar samt orsaker och konsekvenser av våld och kränkningar i online/offlinekontexter.

2. Våldspolitik, inklusive studier av institutionellt våld, institutionalisering, politik och beslutsfattande, samt mobilisering och aktivism kring våld och antivåld.

3. Våldsamma mobiliteter, inklusive studier av våld och kränkningar och av hur ojämlikheter och sårbarheter som härrör från maktasymmetrin mellan olika grupper av trafikanter i stads- och landsbygdsområden, och motståndet, aktivismen eller andra former av kritik av det nuvarande dominerande automobilsystemet.

4. Transnationellt våld, inklusive studier av både mänskligt och institutionellt våld; våld i organisationer och företag; våld i samband med migration IKT och sexualiteter.

Kontaktpersoner
Sofia Strid 
Dag Balkmar

Finansiärer

  • EU Horizon 2020