This page in English

Forskningsprojekt

RESISTIRÉ: Jämlikhet efter Covid-19. Samkreativ utformning av återhämtningsstrategier i Europa. (2021-2024)

Om projektet

Projektuppgifter

RESISTIRÉ – finansierat under EU Horizon 2020 call:et Advancing knowledge for clinical and public health responses to the 2019-nCoV epidemic – bidrar till att minska ojämlikheter som uppstår som följd av policyrespons på Covid-19 och skapar innovativa operativa verktyg för att hantera dessa ojämlikheter. Projektet är designat för att uppnå resultat genom tvärvetenskaplig, sektorsövergripande, lösningsinriktad så kallad co-creation, och genom en bred kommunikationsstrategi. Projektet syftar till att ge fördjupad kunskap om och förståelse för befintliga problem, samt nuvarande och framtida prioriteringar och lösningar.

Målet är (1) att förstå effekterna av policyresponser på sociala, ekonomiska och beteendemässiga ojämlikheter i EU27, Serbien, Turkiet och Storbritannien utifrån ett feministiskt och intersektionellt perspektiv, och (2) att utforma och testa policylösningar och sociala innovationer som ska användas av politiska beslutsfattare, intressenter och aktörer inom olika politikområden.

RESISTIRE tillämpar en trecykelstrategi som kombinerar kvantitativ och kvalitativ forskning med co-creation. Processen upprepas var sjätte månad, varje cykel ger operativa resultat och integrerar insikter från den föregående.
Varje cykel involverar:
• Omfattande kartläggning av politiska och samhälleliga responser och reaktioner på COVID-19, workshops med civilsamhället, intervjuer med offentliga myndigheter och individuella berättelser som samlats in från utsatta grupper (n = 900), översatta till operativa insikter.
• Utveckling av adekvata svar och operativa verktyg ur ett helhetsperspektiv, med en samdesignstrategi som involverar flera intressenter, med rekommendationer för åtgärder för beslutsfattare, intressenter och aktörer på fältet.
• Lansering av pilotåtgärder för att visa den potentiella effekten av en rad föreslagna lösningar.
• Spridning av kunskap, utveckling av policyrekommendationer och bemyndigande för intressenter att utnyttja projektresultat.

RESISTIRÉ förlitar sig på erfarenheterna från ett tvärvetenskapligt konsortium bestående av tio europeiska forsknings-, innovations- och designpartners, med ett väletablerat nätverk av intressenter inom hälsovården.

Nyckelord: COVID-19, policyrespons, ojämlikheter, genus+, operativ insikt, påverkan, intersektionalitet, återhämtning; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, transformation.

 

Finansiärer

  • EU Horizon 2020