This page in English

Forskningsprojekt

Unpuzzle - Unravelling molecular motifs from dietary fibers responsible for interaction with recognition receptors in human cells

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Victor Castro Alves

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt finns endast beskrivet på engelska för tillfället.

Forskare

Finansiärer

  • São Paulo Research Foundation (FAPESP)
  • Vetenskapsrådet (VR)