This page in English

Forskningsprojekt

POPgut - The impact of persistent organic pollutants exposure on gut health

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Tuulia Hyötyläinen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt finns endast beskrivet på engelska för tillfället.

Finansiärer

  • ERASMUS+
  • Örebro universitet