This page in English

Forskningsprojekt

ImprUV - Increasing sensory quality and content of health-promoting components in vegetables and herbs

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Tuulia Hyötyläinen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Tänk om vi med hjälp av forskning kan göra grönsaker och örter – som redan är nyttiga och smakar bra – ännu bättre.

I forskningsprojektet ImprUV undersöker forskare hur de med hjälp av UV-ljus kan förbättra smak och näringsinnehåll i växter. Målet är att kunna odla effektivt, kommersiellt gångbart och hållbart. Forskarna använder en metod där de kombinerar forskning om växter, sensorik och medicin med metabolomik (det vill säga en omfattande analys av ämnen i det biologiska systemet).

Forskarna använder en nätverksanalys för att länka samman data från plantornas ämnesomsättning med sensoriska och biologiska data. Det gör det möjligt att få reda på hur UV-ljuset förändrar specifika metaboliter i växten som i sin tur påverkar smak och näringsinnehåll.

ImprUV är ett projekt inom Örebro universitets satsning på Mat och hälsa

ImprUV

Finansiärer

  • DAAD/RISE
  • ERASMUS+
  • Örebro universitet