This page in English

Ylva Uggla

Befattning: Professor emerita Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: eWx2YS51Z2dsYTtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Ylva Uggla

Om Ylva Uggla

FORSKNING

Ylva Ugglas forskning handlar om reglering och hantering av miljörelaterade risker. Centrala frågor rör samspelet mellan politik och vetenskap, samt hantering av osäkerhet i beslutsprocesser. Hon har studerat dessa och relaterade frågor inom ett flertal empiriska områden, bland annat farligt avfall, klimatförändring och biologisk mångfald. Uggla har även bedrivit forskning om stadsplanering och hur natur och grönområden konstrueras i relation till staden. 

PROJEKT

Individualisering av miljöansvar, bland annat analyseras politisk och offentlig kommunikation om klimatförändring. Intervju med Ylva Uggla om individualiserat ansvar. Blogginlägg: Klimatångest och individualiserat ansvar. Mer information om projektet finns här.

Nyligen avsutat projekt om miljörepresentation och miljörepresentationer. Projektet belyser både dem som på olika sätt representerar miljön (politiker, miljöorganisationer, journalister med flera) och hur miljö och miljöproblem representeras (t ex i bilder, diagram eller symboler). Blogginlägg: Miljöns representanter. Mer infomation om projektet finns här.

Mer om forskningens bidrag till begreppsutveckling i studiet av relationen miljö-samhälle finns att läsa här.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)