This page in English

Ylva Uggla

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303271

Rum: F3251

Ylva Uggla

Om Ylva Uggla

FORSKNING

Ylva Ugglas forskning handlar om reglering och hantering av miljörelaterade risker. Centrala frågor rör samspelet mellan politik och vetenskap, samt hantering av osäkerhet i beslutsprocesser. Hon har studerat dessa och relaterade frågor inom ett flertal empiriska områden, bland annat farligt avfall, klimatförändring och biologisk mångfald. Uggla har även bedrivit forskning om stadsplanering och hur natur och grönområden konstrueras i relation till staden. 

PROJEKT

Individualisering av miljöansvar, bland annat analyseras politisk och offentlig kommunikation om klimatförändring. Intervju med Ylva Uggla om individualiserat ansvar. Blogginlägg: Klimatångest och individualiserat ansvar. Mer information om projektet finns här.

Nyligen avsutat projekt om miljörepresentation och miljörepresentationer. Projektet belyser både dem som på olika sätt representerar miljön (politiker, miljöorganisationer, journalister med flera) och hur miljö och miljöproblem representeras (t ex i bilder, diagram eller symboler). Blogginlägg: Miljöns representanter. Mer infomation om projektet finns här.

Mer om forskningens bidrag till begreppsutveckling i studiet av relationen miljö-samhälle finns att läsa här.

UNDERVISNING

Ylva Uggla är programansvarig för Kandidatprogram i samhällsanalys, och undervisar på kursen Globalisering, individualisering och risk.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Uggla, Y. & Boström, M. (2018). Ambivalence in environmental representation: A theoretical contribution. Sociologisk forskning, 55 (4), 447-465.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Boström, M. , Uggla, Y. & Hansson, V. (2018). Environmental representatives: whom, what, and how are they representing?. Journal of Environmental Policy and Planning, 20 (1), 114-127.
Uggla, Y. (2018). Framing and visualising biodiversity in EU policy. Journal of Integrative Environmental Sciences, 15 (1), 103-122.
Boström, M. , Lidskog, R. & Uggla, Y. (2017). A reflexive look at reflexivity in environmental sociology. Environmental Sociology, 3 (1), 6-16.
Lidskog, R. , Löfmarck, E. & Uggla, Y. (2017). Forestry and the environment: Tensions in a transforming modernity. Sociologisk forskning, 54 (4), 283-286.
Löfmarck, E. , Uggla, Y. & Lidskog, R. (2017). Freedom with what?: Interpretations of “responsibility” in Swedish forestry practice. Forest Policy and Economics, 75, 34-40.
Boström, M. & Uggla, Y. (2016). A sociology of environmental representation. Environmental Sociology, 2 (4), 355-364.
Uggla, Y. & Lidskog, R. (2016). Climate risks and forest practices: Forest owners' acceptance of advice concerning climate change. Scandinavian Journal of Forest Research, 31 (6), 618-625.
Uggla, Y. , Forsberg, M. & Larsson, S. (2016). Dissimilar framings of forest biodiversity preservation: Uncertainty and legal ambiguity as contributing factors. Forest Policy and Economics, 62, 36-42.
Uggla, Y. & Olausson, U. (2013). The enrollment of nature in tourist information: framing urban nature as ‘‘the other’’. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 7 (1), 97-112.
Uggla, Y. & Storbjörk, S. (2012). Klimatrisker på planerarnas agenda: att hantera motstridaga krav och kunskapsosäkerhet. Dansk Sociologi, 23 (1), 73-95.
Uggla, Y. (2010). Risk, uncertainty, and spatial distinction: a study of urban planning in Stockholm. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 5 (6(15)), 48-59.
Uggla, Y. (2010). The values of biological diversity: a travelogue. Journal of Environmental Planning and Management, 53 (1), 91-105.
Höijer, B. , Lidskog, R. & Uggla, Y. (2006). Facing dilemmas: sense-making and decision-making in late modernity. Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 38 (3), 350-366.
Lidskog, R. , Soneryd, L. & Uggla, Y. (2005). Knowledge, power and control: studying environmental regulation in late modernity. Journal of Environmental Policy and Planning, 7 (2), 89-106.
Lidskog, R. & Uggla, Y. (2004). När det förväntade inträffar: oljekatastrofer och senmodern riskreglering. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift (38), 43-65.
Uggla, Y. (2004). Risk and safety analysis in long-term perspective. Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 36 (5), 549-564.
Uggla, Y. (2002). Mercury and radioactive waste disposal in Sweden: political handling at the local level. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 4 (4), 425-447.
Lidskog, R. & Uggla, Y. (2000). Mercury waste management in Sweden: historical perspectives and recent trends. Journal of Environmental Planning and Management, 43 (4), 561-572.
Soneryd, L. & Uggla, Y. (2000). Politics as a struggle over definition: two case studies. Environmental Science and Policy, 3 (5), 277-286.

Artiklar, recensioner

Storbjörk, S. , Hjerpe, M. & Uggla, Y. (2014). Det vattennära byggandets problematik. PLAN (3), 48-49.
Uggla, Y. (2012). Understanding the environment and social policy: Book review perspectives. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 8 (1), 119-120.
Uggla, Y. (2009). Att styra med skuld och skam. ETC Örebro (06-24).

Böcker

Soneryd, L. & Uggla, Y. (2011). (O)möjliga livsstilar: samhällsvetenskapliga perspektiv på individualiserat miljöansvar. Lund: Studentlitteratur AB.
Lidskog, R. , Soneryd, L. & Uggla, Y. (2010). Transboundary risk governance (1ed.). London: Earthscan Publications Ltd. (The Earthscan Risk in Soceity Series ).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Uggla, Y. (2002). Environmental politics and the enchantment of modernity: mercury and radioactive waste disposal in Sweden. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Uggla, Y. (2020). Nature Conservation and the Ambiguous Human-Nature Relationship. I: Thomas Park and James Greenberg, Terrestrial Transformations: A Political Ecology Approach to Society and Nature (ss. 223-234). . Lexington Books.
Uggla, Y. (2020). Sociologi, bildning och hållbar samhällsutveckling. I: Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling (ss. 44-52). Örebro: Örebro universitet.
Uggla, Y. , Lidskog, R. & Boström, M. (2019). Var går gränsen för det rimliga?: Förhandlingar om vardagsliv och miljöansvar. I: Jenny Alsarve och Erik Löfmarck, Samhälle i förhandling: Villkor, processer, konsekvenser (ss. 152-166). Örebro: Örebro universitet.
Uggla, Y. & Uggla, F. (2016). CHANGE: The European Commission's Climat Campaign as a Technique of Government. I: H. Bulkeley, M. Paterson och J. Stripple, Towards a cultural politics of climate change: devices, desires, and dissent (ss. 24-36). Cambridge: Cambridge University Press.
Uggla, Y. & Soneryd, L. (2014). Ekonomi och miljö. I: Azarian, R, Daoud, A och Larsson, B, Ekonomisk sociologi: en introduktion (ss. 214-229). Stockholm: Liber.
Uggla, Y. (2014). The Urban Park as "Paradise Contrived". I: Bradley, Karin & Hedrén, Johan, Green utopianism: perspectives, politics and micro-practices (ss. 150-164). New York: Routledge.
Soneryd, L. & Uggla, Y. (2012). Klimatfrågan och individualiserat ansvar. I: Linda Soneryd, Power landscapes (ss. 23-26). . Labyrint Press.
Uggla, Y. (2009). Framtiden är inte längre vad den varit: anpassning till ett förändrat klimat. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 109-128). Stockholm: Santérus Förlag.
Elander, I. & Uggla, Y. (2009). Inledning. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 7-14). Stockholm: Santérus Förlag.
Uggla, Y. & Elander, I. (2009). Kommunerna och klimatet: tendenser, möjligheter och problem. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 129-136). Stockholm: academic press.
Lidskog, R. & Uggla, Y. (2009). Lokalt klimatarbete: kommunen som lärande organisation. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 63-81). Stockholm: Santérus Academic Press.
Olausson, U. & Uggla, Y. (2009). Offentlig kommunikation om klimatförändring. I: Ylva Uggla, Ingemar Elander, Global uppvärmning och lokal politik (ss. 43-62). Stockholm: Santérus Förlag.
Uggla, Y. (2006). Nya former för riskreglering: En stat på väg från hybris till hjälplöshet?. I: Mats Ekström et al., Om demokratins villkor: volym 1 (ss. 223-243). Örebro: Örebro universitet.
Uggla, Y. (2004). Att avgifta ett kretslopp: om svensk kvicksilverpolitik. I: Magnus Boström, Eva Sandstedt, Är vi på rätt väg?: Studier om miljöfrågans lösning (ss. 97-109). Stockholm: Forskningsrådet Formas.
Uggla, Y. (2004). Institutional thinking in siting conflicts: the case of Stripa mine. I: Boholm, Åsa and Löfstedt, Ragnar E., Facility siting: risk, power and identity in land use planning (ss. 44-55). London: Earthscan / James & James.

Konferensbidrag

Uggla, Y. (2013). Is it possible to see, feel or experience biodiveristy?. Konferensbidrag vid 11th ESA Conference, European Sociological Association, Turin, Italy, August 28-31, 2013.
Uggla, Y. (2012). Transboundary governance and individual responsibility. Konferensbidrag vid Second ISA Forum of Sociology, Social justice and democratization, Buenos Aires, Argentina, August 1-4, 2012.
Uggla, Y. (2011). Storytelling and the creation of a city brand. Konferensbidrag vid Current Issues in European Cultural Studies, Norrköping, Sweden, June 15-17, 2011.
Uggla, Y. (2011). Urban nature as heterotopias: city-marketing and the construction of the National City Park in Stockholm. Konferensbidrag vid Green Futures, Norrköping, Sweden, September 6, 2011.
Uggla, Y. (2009). Environmental planning and politics in urban development: useful theoretical concepts. Konferensbidrag vid Workshop, Urban planning and politics, VTI, Linköping, Sweden, October 14-15, 2009.
Uggla, Y. (2009). Risk uncertainty and spatial distinctions: a study of urban planning in Stockholm. Konferensbidrag vid Coping with uncertainty, Multidisciplinary Research Conference on Risk Governance in the Baltic Sea Region, Sigtuna, Sweden, November 15-17, 2009.
Uggla, Y. (2008). The value of biological diversity: who pleads for bugs and grubs?. Konferensbidrag vid First ISA Forum of Sociology, Barcelona, Spain, September 5-8, 2008.
Uggla, Y. (2007). Making uncertainty governable: social planning and integrative approaches to climate change. Konferensbidrag vid 13th Annual International Sustainable Development Conference, Västerås, Sweden, June 10-12, 2007.
Uggla, Y. (2006). Strategies to create risk awareness and legitimacy: the Swedish climate campaign. Konferensbidrag vid New Perspectives on Risk Communication: Uncertainty in a Complex Society, Göteborg, Sweden, August 31 - September 2 , 2006.
Uggla, Y. (2005). Hedging against future risk: social planning and local adaptation to climate change in Sweden. Konferensbidrag vid Society for Social Studies of Science (4S), Pasadena, California, USA, October 19, 2005.
Uggla, Y. (2005). Legitimacy and accountability in risk regulation. Konferensbidrag vid Environment, knowledge and democracy, ISA, Marseille, France, July 6-7, 2005.
Uggla, Y. (2001). Institutional thinking in siting conflicts: the case of Stripa mine. Konferensbidrag vid New perspectives on siting controversies, Örenäs, Sweden, May 17-20, 2001.
Uggla, Y. (2001). Rational decision-making and institutional thinking: theoretical discussions in the field of siting conflicts. Konferensbidrag vid 5th ESA Conference, European Sociological Association, Helsinki, Finland, August 28 - September 1, 2001.
Uggla, Y. (2000). Politics as struggle over definition. Konferensbidrag vid Social Construction of Risk and Safety, Linköping, Sweden, March 15-17, 2000.

Manuskript

Rapporter

Gustafsson, K. M. , Löfmarck, E. , Salmonsson, L. & Uggla, Y. (2019). Skrivutveckling i stora studentgrupper: Erfarenheter från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Örebro: Örebro University (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 1).
Uggla, Y. & Lidskog, R. (2006). Att planera för en osäker framtid: kommuners arbete inför hotet om ett förändrat klimat. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 60).
Lidskog, R. , Sundqvist, G. & Uggla, Y. (2005). Risk, expertis och demokrati: allmänhetens inflytande i samhällets riskhantering. Göteborg: Göteborgs universitet (STS Research Reports 10).

Samlingsverk (redaktör)

Uggla, Y. (ed.) & Elander, I. (ed.) (2009). Global uppvärmning och lokal politik (1ed.). Stockholm: Santérus Academic Press.