This page in English

Forskningsprojekt

An animal without an animal within

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ylva Uggla

Forskningsämne

Vad vore människan utan djuret? Genom historien har filosofer använt djuret som referenspunkt för att göra sina läsare uppmärksamma på det essentiellt mänskliga. På det sättet blir det möjligt att upprätta kriterier för vad som kan räknas som mänskligt ? människan är det enda djur som har ett språk, en moral, kan ägna sig åt självreflexion, bär kläder, använder verktyg, använder kläder, kan ljuga, kan låtsas ljuga, har ett medvetande, har en själ? listan kan göras oändlig. Samtidigt är det omöjligt att säkerställa ett enda kriterium, och varje kriterium kan i sig ifrågasättas med resultat från biologin, etologin, beteendeekologin eller med hjälp av personlig erfarenhet.

Vad vore människor utan sina djur ? och djur utan sina människor? Parallellt med de många teoretiska försöken till ett säkerställande av en slutgiltig definition av det mänskliga och det djuriska har människor och andra djur levt tillsammans i mycket olika konstellationer, beroende på tid, på samhället ifråga och på djurets art. Bombhunden, huskatten, mjölkkon, broilerkycklingen, försökskaninen, cirkusapan, sångfågeln, elefanten i djurparken tillskrivs olika betydelser och fyller olika funktioner. Omvänt tillskriver vi oss själva olika betydelser med djuren som referenspunkt genom de sätt vi interagerar med djuren, talar om dem och använder dem som både produkter och metaforer. I detta meningsskapande spelar djurens egenskaper och handlingar en central roll ? djuren är inte endast passiva mottagare av människors föreställningar och manipulationer. Slutligen får vårt förhållningssätt till djur konsekvenser för djuren själva ? för sällskapshundar likaväl som slaktsvin.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur våra allra mest abstrakta idéer om det djuriska och det mänskliga samspelar i våra (människors och djurs) konkreta vardagspraktiker ? i våra relationer med djur, i vår förståelse av djur och i populärkultur. Syftet är att fördjupa förståelsen för djurs betydelse i det samtida samhället, med ett särskilt fokus på husdjur, eller sällskapsdjur. Dessutom syftar undersökningen till att problematisera gränserna för det sociologiska studieobjektet ? jag vill visa att sociologin inte bara bör ta hänsyn till det mellanmänskliga, utan även till det som försiggår mellan människor och andra djur.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet