Forskningsprojekt

Den hållbara staden: vad och för vem?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ylva Uggla

Forskningsämne

Baserat på forskning inom idéhistoria, kulturgeografi och sociologi, samt diskursteori söker projektet fylla en forskningslucka inom planeringsforskningen, som hittills till stor del varit inriktad på lösningar till på förhand definierade problem. Dessa problem har i sin tur varit baserade på förgivet tagna uppfattningar om stadens invånare, det urbana och naturen. Syftet med projektet är att analysera konstruktionen av dessa begrepp i stadsplanering och marknadsföring av staden. Genom analys av underliggande antaganden om stadens invånare, det urbana och naturen och av hur delvis motsatta sociala, kulturella och miljömässiga mål förhandlas, bidrar projektet med kunskap om hur en viss samhällsordning konstrueras i planerings- och marknadsföring och om sociala konsekvenser och miljökonsekvenser av detta. Analysen baseras på en fallstudie av Stockholm. Det empiriska materialet består av plan- och visionsdokument, intervjuer, material från webbplatser för marknadsföring av staden, samt nyhets- och debattartiklar. Analysen utgår från argumentations- och diskursteori. Projektet belyser planering och marknadsföring som processer vilka innebär gränsdragningar och skapande av social ordning som har både sociala konsekvenser och miljökonsekvenser.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet