This page in English

Zara Saeidzadeh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303386

Rum: F3258

Zara Saeidzadeh

Om Zara Saeidzadeh

Zara är forskare och lektor i genusvetenskap. Hon disputerade sin doktorsavhandling om “Trans and Sex Change in Iran: A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices” i june 2020 och sedan hon har arbetat som lektor och forskare vid Örebro universitet. Zaras forskningsområd faller inom genusvetenskap, rättssociologi och transstudier. I sin nuvarande forskning fokuserar hon på våld mot transpersoner inom nära relation, familj och arbete som bygger på status recognition och trans citizenship.
 
Forskning
Zaras forskningsintressen kretsar kring feministska socioala och juriiska teorier om kön och könrelationer med kvalitative och kvantitativa metoder inspirerade av transnationella feministiska metodologi. Zara är forskare i Centrum för Våldstudier och är för närvarande involverad i följande project:
Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes (2018-2021): Zara deltar i detta projekt som en del av sin forskning där hon bedriver forskning inom det projekt som kallas Våld mot Tran* Personer i EU: Politik, Uttryck, och prevalens (2020-2022). Under ledning av Sofia Strid, docent i genusvetenskap, arbetar Zara om teoretisering av våld mot transpersoner på EU-nivå och tittar på politik, aktivism och akademi tillsammans med Sofia Strid, docent i genusvetenskap.
LAWGEM: New Quality in Education for Gender Equality (2019-2022): I detta projekt har Zara varit involverad I utarbetandet av kursplaner och skrivande läroböcker för magisterprogrammet om lag och genus. Dessutom har Zara arbetat med att bilda en juridisk klinik med Susanne Strand, docent in kriminologi vid Örebro universitet.
 
Undervisning
Förutom att vara gästföreläsare inom discipliner som antropologi, kvinnovetenskap och medicin, har Zara varit med på att undervisa följande kurser in genusvetenskap: Gender Equality and the Nordic Welfare States (grundkurs), Kön, Makt och politik (grundkurs), Mens Våld mot Kvinnor (grundkurs).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Saeidzadeh, Z. (2019). Understanding Socio-Legal Complexities of Sex Change in Postrevolutionary Iran. Transgender Studies Quarterly, 6 (1), 80-102.

Artiklar, forskningsöversikter

Saeidzadeh, Z. (2016). Möte med Susan Stryker: Om trans, trans* och framtidens forskning. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (4), 92-99.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Saeidzadeh, Z. (2020). Trans and Sex Change in Contemporary Iran: A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Saeidzadeh, Z. (2020). Transnational Feminist Knowledge Production. I: Sofia Strid, Dag Balkmar, Jeff Hearn and Louise Morley, Does Knowledge Have a Gender? A Festschrift for Liisa Husu on Gender, Science and Academia (ss. 146-147). Örebro: Örebro University.
Banakar, R. & Saeidzadeh, Z. (2015). Culture: Reflections on Individualism and Community. Law and society on the roads of Islamic republic. I: Reza Banakar, Driving culture in Iran: law and society on the roads of the islamic republic (ss. 149-177). London: I.B. Tauris.

Konferensbidrag

Saeidzadeh, Z. & Strid, S. (2019). Intersectionality of trans and feminism: The politics of recognition. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender (ECPG 2019), Amsterdam, the Netherlands, July 4-6, 2019.
Saeidzadeh, Z. (2018). Socio-Legal Policies and Practices of Sex Change in Iran. I: . Konferensbidrag vid XIX International Sociological Association World Congress, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Saeidzadeh, Z. (2016). Legal and Social Misrecognition of Transsexuality in Iran. Konferensbidrag vid Trans*studies: An International Transdisciplinary Conference on Gender, Embodiment, and Sexuality, University of Arizona, Tucson, USA, September 7-10, 2016.

Manuskript