This page in English

Zara Saeidzadeh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303386

Rum: F3258

Zara Saeidzadeh

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Saeidzadeh, Z. (2019). Understanding Socio-Legal Complexities of Sex Change in Postrevolutionary Iran. Transgender Studies Quarterly, 6 (1), 80-102.

Artiklar, forskningsöversikter

Saeidzadeh, Z. (2016). Möte med Susan Stryker: Om trans, trans* och framtidens forskning. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (4), 92-99.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Saeidzadeh, Z. (2020). Trans and Sex Change in Contemporary Iran: A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Banakar, R. & Saeidzadeh, Z. (2015). Culture: Reflections on Individualism and Community. Law and society on the roads of Islamic republic. I: Reza Banakar, Driving culture in Iran: law and society on the roads of the islamic republic (ss. 149-177). London: I.B. Tauris.

Konferensbidrag

Saeidzadeh, Z. & Strid, S. (2019). Intersectionality of trans and feminism: The politics of recognition. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender (ECPG 2019), Amsterdam, the Netherlands, July 4-6, 2019.
Saeidzadeh, Z. (2018). Socio-Legal Policies and Practices of Sex Change in Iran. I: . Konferensbidrag vid XIX International Sociological Association World Congress, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Saeidzadeh, Z. (2016). Legal and Social Misrecognition of Transsexuality in Iran. Konferensbidrag vid Trans*studies: An International Transdisciplinary Conference on Gender, Embodiment, and Sexuality, University of Arizona, Tucson, USA, September 7-10, 2016.

Manuskript