This page in English

Zara Saeidzadeh

Befattning: Postdoktor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: emFyYS5zYWVpZHphZGVoO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303386

Rum: F3258

Zara Saeidzadeh

Om Zara Saeidzadeh

Zara Saeidzadeh är postdoktor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Zara disputerade på sin doktorsavhandling om "Trans and Sex Change in Iran: A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices" i juni 2020 och arbetade som universitetslektor och forskare i genusvetenskap fram till april 2022.

Zara Saeidzadehs forskningsområde faller inom genusvetenskap, rättssociologi och transstudier. I sin nuvarande forskning fokuserar hon på våld mot transpersoner inom nära relationer, familj och arbete utifrån status recognition och trans citizenship.

Forskning

Zaras postdoktorala projekt handlar om ”Våld mot trans* kvinnor inom familjen och på arbetsplatsen i Sverige: En kvalitativ analys av socio-rättslig status” finansierat av Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). I detta projekt undersöker Zara våld mot trans* kvinnor inom familj och arbete genom att studera trans* kvinnors sociala och juridiska status i Sverige. Projektet syftar till att bidra till att minska våldet mot trans* kvinnor genom att förstå det juridiska (fel)erkännandet av trans* kvinnors status och behov i deras erfarenheter av 1) att vara partner och föräldrar, 2) bli utsatta för våld i nära relationer och 3) att vara anställd på arbetsmarknaden.

Zara forskar inom följande projekt:

 Våld mot tran* personer i EU: politik, uttryck, och prevalens (2020-2022) . I detta tillsammans med Sofia Strid, docent i genusvetenskap, arbetar hon med teoretisering av våld mot transpersoner på EU-nivå och tittar på politik, aktivism och akademi.

LAWGEM: New Quality in Education for Gender Equality (2019-2022). I detta projekt är Zara  delaktig i utformningen av kursplaner och läroböcker för ett magisterprogram om juridik och genus. Dessutom har hon arbetat med att starta en rättspraktik, en s.k. legal clinic, med Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet.

Undervisning

Förutom att vara gästföreläsare inom ämnen som antropologi, kvinnovetenskap och medicin, har Zara Saeidzadeh undervisat på följande kurser om genus: Gender Equality and the Nordic Welfare States (grundkurs), Kön, makt och politik (grundkurs), Mäns våld mot kvinnor (grundkurs), Gender Perspective in Medicine (forskarnivå).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript