This page in English

Zara Saeidzadeh

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303641

Rum: F3237

Zara Saeidzadeh

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Saeidzadeh, Z. (2016). Möte med Susan Stryker: Om trans, trans* och framtidens forskning. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (4), 92-99.

Kapitel i böcker, del av antologier

Banakar, R. & Saeidzadeh, Z. (2015). Culture: Reflections on Individualism and Community. Law and society on the roads of Islamic republic. I: Reza Banakar, Driving culture in Iran: law and society on the roads of the islamic republic (ss. 149-177). London: I.B. Tauris.