This page in English

Zara Saeidzadeh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303386

Rum: F3258

Zara Saeidzadeh

Om Zara Saeidzadeh

Zara Saeidzadeh är forskare och lektor i genusvetenskap. Hon disputerade med sin doktorsavhandling ”Trans and Sex Change in Iran: A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices” i juni 2020 och har sedan dess arbetat som lektor och forskare vid Örebro universitet. Zara Saeidzadehs forskningsområde faller inom genusvetenskap, rättssociologi och transstudier. I sin nuvarande forskning fokuserar hon på våld mot transpersoner inom nära relationer, familj och arbete utifrån status recognition och trans citizenship.

Forskning

Zara Saeidzadehs forskningsintressen kretsar kring feministiska, sociala och juridiska teorier om kön och könsrelationer med kvalitativa och kvantitativa metoder inspirerade av transnationell feministisk metodologi. Zara Saeidzadeh är forskare vid Centrum för våldsstudier och är för närvarande involverad i följande projekt:

Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes (2018-2021) där hon forskar inom ett projekt som kallas Våld mot tran* personer i EU: politik, uttryck, och prevalens (2020-2022) ingår. Tillsammans med Sofia Strid, docent i genusvetenskap, arbetar hon med teoretisering av våld mot transpersoner på EU-nivå och tittar på politik, aktivism och akademi.

LAWGEM: New Quality in Education for Gender Equality (2019-2022). I detta projekt är Zara Saeidzadeh delaktig i utformningen av kursplaner och läroböcker för ett magisterprogram om juridik och genus. Dessutom har hon arbetat med att starta en rättspraktik, en s.k. legal clinic, med Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet.

Undervisning

Förutom att vara gästföreläsare inom ämnen som antropologi, kvinnovetenskap och medicin, har Zara Saeidzadeh undervisat på följande grundkurser i genusvetenskap: Gender Equality and the Nordic Welfare States, Kön, makt och politik samt Mäns våld mot kvinnor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Saeidzadeh, Z. (2019). Understanding Socio-Legal Complexities of Sex Change in Postrevolutionary Iran. Transgender Studies Quarterly, 6 (1), 80-102.

Artiklar, forskningsöversikter

Saeidzadeh, Z. (2016). Möte med Susan Stryker: Om trans, trans* och framtidens forskning. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (4), 92-99.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Saeidzadeh, Z. (2020). Trans and Sex Change in Contemporary Iran: A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Saeidzadeh, Z. (2020). Transnational Feminist Knowledge Production. I: Sofia Strid, Dag Balkmar, Jeff Hearn and Louise Morley, Does Knowledge Have a Gender? A Festschrift for Liisa Husu on Gender, Science and Academia (ss. 146-147). Örebro: Örebro University.
Banakar, R. & Saeidzadeh, Z. (2015). Culture: Reflections on Individualism and Community. Law and society on the roads of Islamic republic. I: Reza Banakar, Driving culture in Iran: law and society on the roads of the islamic republic (ss. 149-177). London: I.B. Tauris.

Konferensbidrag

Saeidzadeh, Z. & Strid, S. (2019). Intersectionality of trans and feminism: The politics of recognition. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender (ECPG 2019), Amsterdam, the Netherlands, July 4-6, 2019.
Saeidzadeh, Z. (2018). Socio-Legal Policies and Practices of Sex Change in Iran. I: . Konferensbidrag vid XIX International Sociological Association World Congress, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Saeidzadeh, Z. (2016). Legal and Social Misrecognition of Transsexuality in Iran. Konferensbidrag vid Trans*studies: An International Transdisciplinary Conference on Gender, Embodiment, and Sexuality, University of Arizona, Tucson, USA, September 7-10, 2016.

Manuskript