This page in English

Forskningsprojekt

Våld mot Trans* Kvinnor inom Familj och Arbete i Sverige: En Kvalitativ Analys av Social och Juridisk Status

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 22-0 - 24-1

Kontaktperson

Zara Saeidzadeh

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt fokuserar på trans* kvinnor som upplever våld och ojämlikhet på grund av felaktigt erkännande (misrecognition) av deras kvinnlighet och deras behov inom lag och samhälle. Det hävdar att trans* kvinnor ofta är underordnade och inte betraktas som fullvärdiga medborgare i det svenska samhället, eftersom de inte erkänns som kvinnor. Därför besöks olika former av våld på dem, former av våld som inte ens behandlas av lag. Genom att intervjua trans* kvinnor och trans* aktivister syftar detta projekt till att förstå hur trans* kvinnor upplever deras status och behov att (mis)recognition av lag och samhälle och hur sådant ((mis)recognition påverkar deras upplevelse av våld inom familj och arbetsmarknad.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)