This page in English

Forskningsprojekt

Våld mot trans* personer i EU: politik, uttryck, och prevalens (2020-2022)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Zara Saeidzadeh

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Målet med projektet är att generera policyrelevant kunskap som kan bidra till en reduktion av våld mot trans*personer inom EU. Projektet har tre syften. Det första är att producera en systematisk genomgång av studier om våld mot trans*personer i EU. Det andra syftet är att identifiera och konceptualisera alla former av våld som upplevs av trans*personer, inklusive hela spektrumet från direkt fysiskt till subtilt och tidigare omnämnt och omätligt våld. För det tredje är syftet att teoretisera våld mot trans*personer som en specific form av våld, snarare än som våld mot HBTQI-personer. Projektet följer en intersektionell metodologi och en teoretisk ram som baseras på våldsregimer. Därmed inkluderas och begreppsliggörs olika former av diskriminering, övergrepp och förtryck som våld.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)