Social Impact Lab 2021: Vill hitta sätt att hjälpa kvinnor med delade magmuskler efter graviditet

Porträtt av Martin Eriksson Crommert.

Ungefär en tredjedel av alla kvinnor som varit gravida har delade magmuskler. Martin Eriksson Crommert vill hjälpa dem att få mindre besvär, bli mer aktiva och mindre oroliga för att förvärra sina besvär.

Martin Eriksson Crommert är sjukgymnast och forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, och affilierad till Örebro universitet. Hans projekt handlar om att förbättra omhändertagandet av kvinnor med delade magmuskler efter graviditet.

Social Impact Lab

Martin Eriksson Crommert är sjukgymnast och forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län.

Hans forskning handlar främst om den neuromuskulära kontrollen av bålen, det vill säga hur vi kontrollerar våra muskler i mage och rygg. Både i normalfallet och vid olika symtom som till exempel ryggsmärta.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Både genom mitt kliniska arbete som sjukgymnast och i min forskning har jag kommit i kontakt med kvinnor som fått så kallade delade magmuskler, rektusdiastas, efter graviditet. Att avståndet mellan musklerna fram på magen ökar när magen växer under graviditeten är i sig inget konstigt, men för vissa kvarstår det ökade avståndet även efter förlossningen. Vissa av dessa kvinnor kan uppleva relativt stora besvär som de sätter samman med sin rektusdiastas, medan andra inte upplever några större problem. Att rektusdiastas kan upplevas så olika, samtidigt som det finns väldigt lite forskning gjord på området, gör att det inte finns någon konsensus eller tydliga riktlinjer för vilken behandling kvinnor ska få om de söker vård för sina besvär. I stället lämnas mycket plats över till individuellt tyckande. Detta i sin tur gör att det finns risk att vissa kvinnor kan känna sig negligerade av vården. Jag vill förbättra omhändertagandet av dessa kvinnor.

Berätta om din idé!
– Min idé är inte alls färdigutvecklad än. Grundtanken är att jag vill förbättra omhändertagandet av kvinnor som upplever besvär av sina delade magmuskler, men hur det ska gå till är jag ännu inte klar med. Det finns ett antal appar och bloggar som råder kvinnor hur de ska träna och så vidare, vilket verkar hjälpa många men långt ifrån alla. Kanske kommer min idé i stället handla om att försöka förändra arbetssättet i vården när dessa kvinnor söker hjälp. Det finns många frågetecken kvar som jag hoppas kunna få hjälp att räta ut under året med Social Impact Lab.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Uppskattningsvis en tredjedel av alla kvinnor som varit gravida har en rektusdiastas. Trots att långt ifrån alla upplever att deras diastas ger dem besvär så handlar det ändå om väldigt många individer som faktiskt upplever att deras delade magmuskler skapar problem på olika sätt. Går det att hjälpa dem att få mindre besvär, bli mer aktiva och mindre oroliga för att förvärra sina besvär så är det en stor vinst för samhället.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag hade nog en lite skev bild av vad Social Impact Lab egentligen var, och trodde att det enbart handlade om produktutveckling. Men så blev jag tipsad av en klok kollega som deltagit tidigare att det är så mycket mer. Att en idé om förändrat arbetssätt inom vården absolut kan ses som en samhällsnyttig innovation. Jag sökte, och är nu oerhört glad att jag kom med.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag hoppas och tror att ett deltagande kommer att utmana mitt lite fyrkantiga forskartänk. Att genom kreativa diskussioner öppna ögonen för de olika aspekter och perspektiv som är inneboende i min idé. Jag tror jag kommer få verktyg och hjälp att övervinna utmaningar men framför allt att se möjligheterna.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Martin Eriksson-Crommert

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Martin Eriksson-Crommert

E-post: bWFydGluLmVyaWtzc29uLWNyb21tZXJ0O29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Martin Eriksson-Crommert