Social Impact Lab 2021: Vill förvandla skolgårdar till skogsträdgårdar för ökat lärande och biologisk mångfald

Porträtt av Sara Frödén.

"Vår tids stora utmaning är att bygga ett hållbart samhälle. Här spelar förskolan och skolan en mycket viktig roll", säger Sara Frödén.

Sara Frödén är lektor i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. Hennes projekt handlar om att utveckla en modell för hållbara pedagogiska utomhusmiljöer för förskolor, skolor och fritidshem. Modellen baseras på principer från permakulturdesign och skogsträdgårdsodling i kombination med undervisning för hållbar utveckling och utomhuspedagogik.

Social Impact Lab

Sara Frödén är lektor i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen. Sedan tidigare är hon utbildad som lärare för åk F-6 och har arbetat i förskolan.

Hon driver flera praktiknära forskningsprojekt. Hennes forskning handlar om undervisning för hållbar utveckling, barns rättigheter med fokus på inflytande och jämställdhet samt dansundervisning i förskolan.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Vår tids stora utmaning är att bygga ett hållbart samhälle. Här spelar förskolan och skolan en mycket viktig roll. Många pedagoger saknar tyvärr både kunskaper och konkreta pedagogiska verktyg och miljöer för att kunna bedriva en upplevelsebaserad och inspirerande undervisning för hållbar utveckling utomhus. En undervisning som kan fånga upp barns miljöengagemang, utveckla deras handlingskompetens och ge dem hopp om framtiden.

Berätta om din idé!
– Jag vill utveckla en modell för hållbara pedagogiska utomhusmiljöer, där delar av förskole- och skolgårdar omvandlas till skogsträdgårdar. En skogsträdgård efterliknar naturens egna ekosystem som myllrar av liv. Samtidigt är det också ett resurseffektivt odlingssystem som består av fruktträd, bärbuskar, perenna grönsaker och en massa andra ätliga växter. Modellen ska ge stöd till personalen att steg för steg tillsammans med barnen utforma detta levande uteklassrum. Här kan de undersöka olika naturvetenskapliga fenomen och utföra konkreta experiment och praktiskt arbete med odling och naturvård. På så vis får de en djupare förståelse för alla dimensioner av hållbar utveckling. Den pedagogiska utomhusmiljön ska också stimulera till kreativa och varierade utelekar och fysiska aktiviteter på rasten. Där ska det också finnas rum för vila och eftertanke.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– I dag är skillnaderna mellan olika förskole- och skolgårdar väldigt stora. Alltifrån en liten asfalterad yta till en stor fantasifull lekplats. En mer likvärdig utomhusmiljö skulle ge alla barn bättre förutsättningar för både lärande och återhämtning. Skogsträdgårdar bidrar också konkret till ökad biologisk mångfald. Genom att vistas där ges barn möjlighet att följa naturens kretslopp under lång tid. De kan skapa en nära relation till platsens träd, växter och djur, vilket i sin tur leder till ett större intresse för miljön. Barn som förstår naturen vill ta hand om den och skydda den.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag kände till Social Impact Lab sedan innan. Så jag visste att det finns en mängd specifika kompetenser, kunskaper och erfarenheter i detta community som kan hjälpa mig att utveckla modellen och nå ut med den på ett bra sätt.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag ser det som en fantastisk möjlighet att i mötet med andra i Social Impact Lab få fler perspektiv på idén, bli inspirerad och utmanas att tänka i andra banor. Ett slags kollektivt stöd i att driva projektet framåt och samtidigt agera bollplank åt varandra. Det känns väldigt roligt att vara en del i detta!

Läs mer om Social Impact Lab här.

Sara Frödén

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sara Frödén

E-post: c2FyYS5mcm9kZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 303439

Rum: F3226