Social Impact Lab 2022: Träning som behandling ska minska adhd-symptom

Porträtt av Lena Axelsson Svedell.

De flesta vet att träning är bra för hälsan, både den fysiska och psykiska. Men att komma i gång kan vara svårt, särskilt för personer med adhd. Lena Axelsson Svedell utvecklar nu konceptet Start som ska stötta människor att komma i gång med träningen.

Lena Axelsson Svedell är fysioterapeut inom psykiatrin vid Region Örebro län och doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet. Som doktorand undersöker hon om en behandling med tolv veckor fysisk träning för vuxna med adhd kan minska symtom på adhd och förbättra hälsa för patientgruppen. Konceptet kallas Start och går ut på att ge rätt typ av stöd för att komma i gång med regelbunden fysisk träning.

Social Impact Lab

Lena Axelsson Svedell är fysioterapeut inom psykiatrin vid Region Örebro län och doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet. Hon har kompetens inom både fysioterapi och psykoterapi och forskar om träning, kroppskännedom och adhd.

Hennes forskning handlar om att kunna hjälpa vuxna personer med adhd att träna regelbundet för att få en bättre hälsa både psykisk, fysiskt och socialt.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– I dag har de flesta vetskap om att träning är bra och att man bör träna för sin hälsa. Ibland kan det ändå vara svårt att få till träningen. Det kan handla om att det är svårt att hitta tid eller att man inte vet var man ska börja. Om man har psykisk ohälsa kan man också uppleva andra hinder som att man känner sig otrygg och osäker i stora grupper och på gym, eller att man behöver hjälp med planering och motivation. Det är heller inte så lätt att veta vad man ska välja för träning i den djungel av träningsutbud som finns. Vad är egentligen hälsosam, funktionell träning och hur gör man? Ibland kan man få hjälp av vården, men i de flesta fall är man utlämnad till sig själv för att klara denna utmaning.

– Jag vill att den som har svårt att komma i gång med hälsosam och regelbunden träning ska få adekvat hjälp att göra det, på ett roligt och enkelt sätt. Jag tänker framför allt på personer med psykisk ohälsa. Träning är rehabiliterande, förebyggande och en friskfaktor för så mycket, inte minst vid ångest och depression. Jag vill att det ska finnas stöd i funktionell träning för den som har psykisk ohälsa, eller som på annat sätt behöver professionell hjälp för att komma i gång.

Berätta om din idé!
– Min idé handlar om att hjälpa människor att komma i gång med regelbunden, funktionell och hållbar träning, på ett enkelt och tryggt sätt. Start bygger på en form av intervallträning, där varje träningspass innehåller både styrka- och konditionsträning och även är tänkt som inspirerande och rolig gruppträning. Deltagarna får fokusera på kroppen och på sin upplevelse för att förstärka kroppsmedvetandet under träningen. Det viktiga är att träningen blir av, inte vad man presterar. Det finns utrymme att variera träningen utefter deltagarens förmåga och utveckling. De som håller i passen är utbildade fysioterapeuter och om man behöver extra stöd i planering och tidshantering för att få träningen att bli av, så kan man få det av en arbetsterapeut.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Det finns många som skulle må bättre både fysiskt, psykiskt och socialt av att träna, men som av olika anledningar inte kommer i gång. Jag tror att de allra flesta vet att de borde röra sig mer, men kanske behöver hjälp för att klara av det. En anledning kan vara att man känner sig osäker och inte vet hur man ska träna, en annan att man behöver hjälp med motivation, prioritering och planering. Om jag kan skapa en struktur som hjälper, som också är en bro mellan sjukvård och friskvård, så finns en jättestor samhällsnytta i det! Fysisk träning är både sjukdomsförebyggande och kan bota och linda sjukdom. Det borde vara lika naturligt att få hjälp med det, som med till exempel medicinering vid depression eller ångest, men så ser det inte ut i dagsläget.

– Jag har i mitt arbete haft förmånen att få möta många fantastiska människor som mått så mycket bättre med hjälp av regelbunden träning. Det är på riktigt magiskt! Det finns dessutom en mycket god vetenskaplig evidens om hur träning hjälper oss att må bra och att hålla oss friska genom livet.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag har arbetat i mer är 20 år som kliniker och märkt att många vill ha hjälp med att komma i gång med träning, men upplever att den hjälp de behöver inte finns att få, eller är väldigt kostsam. Jag tycker att det är orättvist att de som behöver hjälp för att kunna/våga/klara av att träna inte ska få det, och jag brinner för att fler ska få den möjligheten genom att få den hjälp som behövs. Jag sökte till Social Impact Lab för att få hjälp med att sprida konceptet Start och söker nya vägar för samverkan.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag ser fram emot att få delta i gruppen och i communityns kreativa miljö och att få tid och utrymme att arbeta vidare med idén.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Lena Axelsson Svedell

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Lena Axelsson Svedell

E-post: bGVuYS5heGVsc3Nvbi1zdmVkZWxsO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Lena Axelsson Svedell