Social Impact Lab 2023: Vill lyfta ambulanssjukvården med utbildning och AI

Porträtt av Erik Höglund.

Allt fler ambulansuppdrag handlar om vårdnivåbedömningar och inte akutsjukvård. Vårdnivåbedömningarna är komplexa och skapar en ökad belastning på ambulanssjukvården. Denna belastningsökning innebära att patienter med mer akuta sjukvårdstillstånd måste vänta innan de kan få hjälp. Erik Höglund, forskare och specialistutbildad ambulanssjuksköterna, vill undersöka om en utbildning i vårdnivåbedömningar och ett maskininlärningssystem kan förbättra precisionen i bedömningarna och om det skulle kunna öka tillgängligheten av ambulanssjukvårdens resurser.

Erik Höglund är specialistutbildad ambulanssjuksköterska vid Region Örebro län och affilierad forskare vid Institutionen för medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap på Örebro universitet. Eriks medverkan i Social Impact Lab handlar om att utveckla två konceptidéer, en formell utbildning för vårdnivåbedömningar och utvecklingen av ett maskininlärningssystem som underlättar valet av lämplig vårdnivå för vårdsökande.

Social Impact Lab

Erik Höglund är affilierad forskare vid Institutionen för medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet. Halvtid arbetar han med forskning, kvalitetsarbete, utveckling och innovation. Resterande del arbetar han som specialistutbildad ambulanssjuksköterska vid verksamhetsområde Ambulanssjukvård inom Region Örebro län.

Eriks forskning spänner över flera områden men huvudfokus är vårdnivåbedömningar och patientsäkerhet inom ambulanssjukvården.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Att kunna ringa Sveriges nödnummer, 112, och få tillgång till en ambulans är någonting som vi alla räknar med. Det är en tyst överenskommelse, en del av samhällskontraktet. Dessvärre riskerar den ökande belastningen på ambulanssjukvården att patienter inte omedelbart kan få tillgång till denna många gånger livsviktiga samhällsfunktion. En ökande andel av ambulansuppdragen handlar om vårdnivåbedömningar och inte akutsjukvård. Ambulanssjukvårdens personal är primärt utbildade i omhändertagande av akut sjuka och skadade patienter, inte i komplexa bedömningar vid valet av lämplig vårdnivå. För att patienter med akuta sjukdomstillstånd och skador ska ges förtur till vård behövs ett patientsäkert prioriteringssystem som selekterar mellan de patienter som har akuta sjukvårdsbehov och de som kan avvakta i hemmet, söka primärvård, eller självständigt ta sig till en sjukvårdsinrättning på annat sätt än med ambulans.

Berätta om din idé!
– Det första som jag vill undersöka/utveckla är om en formell utbildning i vårdnivåbedömningar för ambulanssjukvården behövs, hur den skulle kunna utformas, vad den skulle kunna innehålla, av vem den skulle tillhandahållas och hur den skulle kunna förvaltas/utvecklas över tid. Jag ska också undersöka om ett maskininlärningssystem för prediktionsbedömningar, avseende lämplig vårdnivå, är någonting som behövs, går att utveckla/implementera och förvalta över tid.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Genom utbildningsinsatser och stöd av prediktionsmodeller kan precision i bedömningarna vid valet av lämplig vårdnivå förbättras. Bättre precision skulle innebära ökad patientsäkerhet och att akuta sjukvårdsresurser frigörs för patienter med akuta sjukvårdsbehov. Möjligheten att använda både utbildningsmaterialet och prediktionsmodellerna i andra verksamheter är dessutom stor. Med lite anpassning skulle både utbildningen och prediktionsalgoritmen kunna användas av 1177, primärvården, akutmottagningar, larmcentraler med flera. Vi pratar 100 000-tals bedömningar varje år. Utöver den uppenbara patientnyttan så skulle det kunna innebära tio till hundratals miljoner i kostnadsbesparingar varje år.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag känner tidigare deltagare och har bara hört gott om deltagande i programmet. Som regionanställd ger det mig möjligheten att utveckla mina idéer under ett helt år på tio procent.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Det mest uppenbara är så klart att tillsammans med de andra deltagarna i programmet få utveckla mina konceptidéer. Jag ser också stor möjlighet till personlig utveckling, att få nya insikter och kunskap samt skapa nya kontakter för framtida samarbeten.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Erik Höglund

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Erik Höglund

E-post: ZXJpay5ob2dsdW5kO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Erik Höglund