Social Impact Lab 2023: Sätter sociala måltider i fokus för att göra vår mat mer hållbar

Porträtt av Ute Walter.

När vi diskuterar hur måltiden kan utvecklas hamnar fokus oftast på produkterna på tallriken. Ute Walter, lektor i måltidskunskap, vill i stället ta sin utgångspunkt i måltidens sociala dimension.

Ute Walter är lektor i måltidskunskap vid Institutionen Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan. Hennes idé handlar om att förstå och förbättra förutsättningarna för hållbara lösningar relaterade till måltider som inte äts i hemmet. Tyngdpunkten kommer att ligga på den sociala dimensionen av måltider, för att sätta fokus på ätandesituationen i stället för matkomponenter på tallriken.

Social Impact Lab

Ute Walter är lektor vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Campus Grythyttan. Hennes forskning spänner över flera områden, som individers värdeskapande relaterat till upplevelser i måltidskontext både på restaurang och på tjänsteresa, värdskapsarbete på restaurang, och kunskap om praktiskt måltidshantverk. Utöver den forskningsrelaterade bakgrunden har hon lång erfarenhet från olika positioner i måltidsrelaterade verksamheter i matsal och kök.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Mat och måltider utgör människors dagliga bröd, men bidrar också till samhällsutmaningar relaterade till miljö och hälsa. Utöver det, har uteätande på kort tid blivit en del av vardagskulturen i Sverige, där ätandet förflyttas till ett annat socialt rum än hemmet. Mat, ätande och måltider har en stark social prägel och måltider äts i stort sett alltid tillsammans med andra och detta tenderar individer också att eftersträva. Frågan är om den sociala dimensionen i måltider kan användas som utgångspunkt för att bidra till hållbar omställning genom måltidslösningar som äts utanför hemmet, som exempelvis skol- och restaurangmåltider.

Berätta om din idé!
– Min idé handlar om att genom dialog och samarbete med nyckelpersoner som är insatta i måltidsfrågor på olika sätt förstå potentialen och möjligheten till anpassning och förändringar av måltidserbjudanden i dag. Måltidserbjudanden bygger på en struktur och process som kan innehålla följande delar: välkomna, beställa, servera, äta, betala och lämna restaurangen. Dessa kan förekomma i varierande ordning. Centralt för min idé är att undersöka den sociala dimensionen av måltider, i motsats till produkten/maten som ofta är i centrum när utvecklingsfrågor diskuteras. Min utgångspunkt är att måltider äts i en social kontext.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Underlätta för ”goda” njutningsbara vardagsmåltider, som är tillgängliga för många, genom att tillhandahålla dem på ett nytt sätt som är lockande och hälso- och miljömässigt hållbart. Måltiderna uppfattas som minst lika goda och nyttiga som om man lagar dem själv. De spar tid och pengar samtidigt som ätandesituationen ger ett mervärde som alla uppskattar. Tillagnings-, inköps- och serveringsprocessen uppfattas som att den ger ett mervärde för gästerna.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Eftersom jag vill fokusera på den sociala dimensionen av måltider utan att vara forskare, kändes Social Impact Lab som en bra plattform för att diskutera mina idéer i en grupp med andra likasinnade som inte nödvändigtvis har min bakgrund.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Social Impact Lab är en miljö där jag möter personer som har erfarenhet av att ställa utmanande frågor som utvecklar mig och min idé, erbjuder en kreativ miljö och ger mig frihet över att driva mina tankar. Jag ser framemot att få oväntade inspel.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Ute Walter

Befattning: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

Profilsida: Ute Walter

E-post: dXRlLndhbHRlcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302036

Rum: K1109

Ute Walter