Social Impact Lab 2020: Livsstilsrådgivning ska främja det hälsosamma åldrandet

Porträtt av Andreas Nilsson.

Andelen äldre i befolkningen ökar snabbt vilket kommer att leda till ett allt större vård- och omsorgsbehov i framtiden, menar Andreas Nilsson.

Andreas Nilsson är lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper. Han arbetar med att utveckla en ny form av hälsorådgivning som syftar till att främja ett hälsosamt åldrande utifrån biologiska hälsomarkörer, levnadsvanor, samt stöd till livsstilsförändring.

Social Impact Lab

Andreas Nilsson är lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper och verksam inom forskargruppen Metabolism, Inflammation & Physical activity (MIPA). Han forskar om betydelsen av fysisk aktivitet och matvanor för ett hälsosamt åldrande.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Andelen äldre i befolkningen ökar snabbt och förväntas att fortsätta öka kommande decennier. Samtidigt är åldrandet kopplat till en gradvis funktionsnedsättning och försämrad hälsa, vilket medför att framtidens vård- och omsorgsbehov också kommer att öka. Vi står inför en samhällsutmaning om hur vi på bästa sätt kan främja ett hälsosamt åldrande på olika samhällsnivåer. Även om denna utmaning kräver flera angreppssätt, så behövs helt säkert fler insatser som arbetar förebyggande, där olika samhällsaktörer samverkar för att säkra en god framtida välfärd.

Berätta om din idé!
– Idén, som delas med kollegan Fawzi Kadi, beskriver en ny form av livsstilsrådgivning som bygger på en integrering av biologiska hälsomarkörer med information om individens levnadsvanor. Utifrån en sammanvägd bild av individens hälsotillstånd, så blir målet att kunna erbjuda individanpassade verktyg för hälsofrämjande beteendeförändring. En särskild fokus riktas mot medelålders och äldre personer.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– I dag finns begränsade strukturer för att främja ett hälsosamt åldrande (bromsa utveckling av kroniska sjukdomar) via ett förebyggande arbetssätt. Utifrån individens perspektiv finns naturligtvis ett behov av att bibehålla en god hälsa och livskvalitet med stigande ålder. För vår framtida välfärd så blir det viktigt att förebyggande hälsoarbeten sprids och implementeras, särskilt för aktörer inom hälso- och sjukvården som har att möta ett ökat vårdbehov från en åldrande befolkning.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Forskningsgruppen MIPA genomför projekt i nära samverkan med regionala och kommunala aktörer, samt privata och ideella organisationer. I denna samverkan har behovet av nya innovativa lösningar för att främja hälsan hos en åldrande befolkning blivit tydligt. I detta sammanhang kändes Social Impact Lab med sin fokus på innovativa lösningar på samhällsutmaningar väldigt intressant.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Att delta i Social Impact Lab blir självklart ett värdefullt steg på vägen till hur forskning kan utvecklas till hållbara innovationer inom mitt forskningsområde. Det ska också bli spännande att få ta del och inspireras av andra deltagares idéer och erfarenheter. Jag ser framemot ett intressant och lärorikt år.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Andreas Nilsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Andreas Nilsson

E-post: YW5kcmVhcy5uaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303553

Rum: G2106

Andreas Nilsson