Social Impact Lab 2017: Dans för hälsa

Anna Duberg.

Anna Duberg är forskningshandledare och fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri. Hennes forskningsområde är huvudsakligen fysisk aktivitet och psykisk hälsa för unga. Hennes avhandlingsarbete som belyser tonårsflickors hälsoeffekter efter deltagande i projektet Dans för hälsa har fått stor nationell spridning.

Social Impact Lab

Samhällsutmaning
Ungdomars psykiska ohälsa har ökat senaste decennierna och är idag ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland tonårstjejer och som bland tonårskillar. Förutom det individuella lidandet så riskerar det leda till kvarstående problem i vuxen ålder. När det gäller just tonårstjejer är det även av högsta vikt att bryta trenden av ökad fysisk inaktivitet. Tjejer som är i tonåren, upplever stress och är fysiskt inaktiva på fritiden riskerar att utveckla smärtproblematik. Det saknas idag behandlingsalternativ som stärker psykisk hälsa. Nytänkande insatser, utan medicinering, efterfrågas.

Forskning
Den vetenskapliga studie som ligger till grund för ”Dans för Hälsa” visar att regelbunden kravlös dansträning gav positiva hälsoeffekter för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Resultaten visar ökad självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress samt även minskad användning av smärtstillande medicin. Analyser visar också tydliga hälsoekonomiska vinster. Kostnadseffektiviteten beror på att det är en billig insats i förhållande till vinster i livskvalitet; samt även på besparingar inom elevhälsan som kommer av ett minskat antal besök hos skolsköterskan.

Insats som utvecklas i Social Impact Lab
Anna Duberg erbjuder utbildning i metod och pedagogik kring kravlös dans för tonårsflickor. Utbildningen vänder sig till alla som har grundutbildning inom vård eller pedagogik samt är van vid dans. Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska moment där dans och rörelse används som ett lustfyllt verktyg för att stärka skyddsfaktorer för hälsa. Målet är att öka rörelseglädje, minska prestationsfokus och öka självtillit för tonårsflickor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Genom att erbjuda dans i en stödjande social gemenskap kan den fungera som en fristad från stress och upplevda krav, och kroppen kan upplevas som en positiv arena av möjligheter istället för ’något som ska betraktas och bedömas’; ett fokusskifte som har blivit bristvara i dagens samhälle. Sammantaget är Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats där dans fungerar som komplement till elevhälsan, både förbyggande och behandlande. Metoden efterfrågas idag över hela Sverige. 

Hur kan min organisation ta del av detta?
Känner ni igen problematiken kring psykisk ohälsa för tonårstjejer, har en vision om att arbeta med frågan och är intresserade av att veta mer om Dans för hälsa? Kontakta gärna Anna via mailadress nedan. Du hittar även mer information på Dans för hälsas hemsida.

Anna Duberg

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Anna Duberg

E-post: YW5uYS5kdWJlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg