Social Impact Lab 2019: Vill förbättra livskvaliteten för våldsutsatta barn

Porträtt av Åsa Källström

"Jag har forskat om våldsutsatta barn i över 20 år, så jag känner ett samhällsansvar att hjälpa barnen" säger Åsa Källström.

Åsa Källström är professor i socialt arbete och har forskat om våldsutsatta barn och insatser för dem i över 20 år. Hennes idé handlar om att utveckla ett nytt arbetssätt för individuellt stöd till barn som utsatts för våld i hemmet, baserat på ny svensk forskning och erfarenheter från både Sverige och andra länder.

Social Impact Lab

Åsa Källström är professor i socialt arbete och arbetar vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Hon forskar om barns och ungas upplevelser av våld, med huvudfokus på våld i familjen, och om hur samhället kan tillgodose barnens behov av professionellt stöd.

Åsa Källström leder forskargruppen Barns och ungas relationer inom forskningsmiljön Social Work Studies.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Många barn som upplevt eller utsatts för våld i familjen mår väldigt dåligt och behöver yrkesmässigt stöd. Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta barn får det stöd och den hjälp de behöver. Men kunskapsfältet är relativt nytt i Sverige och insatserna för dessa barn behöver utvecklas ytterligare.

Berätta om din idé!
– Min idé är att i samarbete med erfarna yrkespersoner utveckla ett nytt arbetssätt för individuellt stöd till barn som upplever och/eller utsatts för våld i hemmet, baserat på ny svensk forskning och erfarenheter från befintliga arbetssätt i Sverige och utomlands. 

Hur kan din idé komma till nytta i samhället?
– Det nya arbetssättet är tänkt att kunna användas inom både socialtjänsten och skyddade boenden, som våldsutsatta barn ibland kommer till tillsammans med sin mamma. Det ska kännas relevant och meningsfullt för yrkespersonerna inom dessa verksamheter samtidigt som det vilar på det aktuella forskningsläget. Därigenom blir det en nytta både för dessa yrkesverksamheter och för barnen.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Eftersom jag forskat om våldsutsatta barn och insatser för dem i över 20 år, så känner jag ett samhällsansvar för att använda resultaten av min och mina kollegors forskning och övriga erfarenheter för att ytterligare underlätta för socialtjänst och skyddade boenden att förbättra livskvaliteten för dessa barn.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag ser fram emot att delta en miljö full av engagemang med tillgång till både intern och extern expertis om samhälleligt nyttiggörande.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Vad händer efter Social Impact Lab?

Nu när Soil-året går mot sitt slut, hur tar du arbetet med idén vidare?
– Mitt arbete med att utveckla stödet till våldsutsatta barn började på ett sätt för många år sedan och kommer att fortsätta i många år efter Soil-året. Tillsammans med kollegor har jag under hösten påbörjat ett strukturerat arbete för att sammanställa vad forskningen i Sverige och internationellt faktiskt säger om hur dessa barn bäst stöds. Jag ser fram emot att ha konkreta resultat om detta att samtala om med yrkesverksamma inom socialtjänsters olika verksamheter och intresseorganisationer för barn och unga samt organisationer för skyddade boenden under nästa år.

Åsa Källström

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Åsa Källström

E-post: YXNhLmthbGxzdHJvbTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303007

Rum: L2341

Åsa Källström