Social Impact Lab 2020: Innovation kan leda till bättre vård för personer med hörselnedsättning

Porträtt av Erik Witte.

Hörselnedsättning kan ha både sociala och psykologiska konsekvenser samt kopplas till högre risk för demenssjukdomar, menar Erik Witte.

Erik Witte vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) forskar om taluppfattning hos personer med hörselnedsättning. Han ska under året samarbeta med aktörer inom svensk hörselvård för att vidareutveckla sin innovation SiP-testet, vilket är ett nytt hörseltest för att mäta fonemuppfattning i realistiska ljudmiljöer.

Social Impact Lab

Erik Witte är universitetsadjunkt och forskarstuderande vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV). Hans forskning handlar om taluppfattning hos personer med hörselnedsättning, och spänner över flera områden, såsom medicin, teknik, psykolingvistik och akustik.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– I Sverige i dag upplever omkring 1,5 miljoner människor problem med sin hörsel. Hörselnedsättning kan för den drabbade individen ha både sociala och psykologiska konsekvenser, alltifrån svårigheter i vardagliga kommunikationssituationer, till ökad stress, social isolering, minskad arbetsförmåga och depression. Hörselnedsättning kan även kopplas till högre risk för demenssjukdomar. För samhället får detta stora, inte minst ekonomiska, konsekvenser, i och med minskade skatteintäkter, ökade utgifter i socialförsäkringssystemet, samt ökade sjukvårdskostnader.

Berätta om din idé!
– Det primära målet med hörselrehabilitering är att förbättra förutsättningarna för en fungerande verbal kommunikation hos personer med hörselnedsättning. Beroende på individens behov kan detta ske genom exempelvis hörapparatanpassning, kokleaimplantat, hörseltekniska hjälpmedel, hörträning eller andra hörselpedagogiska insatser. För att på ett individuellt plan kunna utvärdera effekten av sådana insatser behövs högkvalitativa mätmetoder för taluppfattning. 

– Den idé jag har utvecklat benämns SiP-testet (för engelskans Situated Phoneme test) och är ett hörseltest som till skillnad från befintliga svenska hörseltest kan användas av audionomer för att mäta taluppfattning separat för specifika svenska språkljud (fonem). SiP-testet kan också individanpassas så att vissa svåruppfattade fonem mäts extra noggrant. SiP-testet är till skillnad från andra befintliga hörseltest situerat i en realistisk ljudmiljö – i den första versionen, en utomhusstadsmiljö.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Med SiP-testet i sin verktygslåda kommer audionomer inom svensk hörselvård ha större möjlighet att leverera en högkvalitativ hörselvård vilken minimerar de sociala, psykologiska och ekonomiska konsekvenser som hörselnedsättning leder till för individen och för samhället.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– I dagsläget finns enbart en enda pilotversion av SiP-testet installerad på en specifik forskningsavdelning. Innan SiP-testet kan få en bred användning inom svensk hörselvård behöver det anpassas till hörselklinikernas konkreta situationer och behov samt formaliseras i en användarvänlig och väl paketerad kommersiell produkt. Jag har sökt mig till Social Impact Lab för att få hjälp och vägledning i detta arbete.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Social Impact Lab ger oss deltagare möjlighet att utveckla våra idéer i samarbete med en grupp forskare från flera olika fält, och med stöd från den etablerade organisation för idéutveckling som innovationskontoret på Örebro universitet utgör.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Erik Witte

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Erik Witte

E-post: ZXJpay53aXR0ZTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302258

Rum: P1237

Erik Witte