Ett program med magkänsla

Porträtt av Ida Schoultz

Idas forskning sätter magen i fokus för ett hälsosamt åldrande. I sina projekt kombinerar Ida sin biomedicinska bakgrund och expertis om mag-och tarmbarriärens funktion med kvalitativa studier om äldres upplevda hälsa. På så sätt tydliggörs vad som leder till åldersrelaterade mag-och tarmproblem samtidigt som man ökar förståelsen för hur maghälsan påverkar äldres övergripande hälsa.

Samhällsutmaning
Idag lever vi allt längre och på sikt kommer vi att vara fler äldre än unga. Detta innebär stora samhällsutmaningar då ökad ålder leder till ett ökat vårdbehov. Att åldras hälsosamt är därför viktig, för att den enstaka personen ska må bra men framförallt för samhället där en friskare och hälsosammare äldre population kommer medföra stora hälsoekonomiska vinster. Idag finns det brister i omsorgen när det gäller det förebyggande hälsoarbetet för äldre och få eller inga insatser finns för att stärka hela individen.

Insats
Ida utvecklar ett program för äldre personer som bär upp de tre delar som begreppet framgångsrikt åldrande vilar på; fysisk aktivitet, social miljö samt kognitiva utmaningar. Målet med programmet är att ta ett helhetsgrepp på hälsa för äldre och ge personer över 65 år de bästa verktygen för att åldras väl och må så gott de kan hela livet. Här ligger en ökad maghälsa som en röd tråd i projektet. 

Hur kan din organisation ta del av detta?
Programmet är tveklöst direkt användbart i kommunernas verksamhet, men det är också ett program som med fördel skulle kunna erbjudas vid gym eller hälsocenter. I det fortsatta utvecklingsarbetet med idén krävs att vi förstärker kontakten med kommunerna samt knyter direkta kontakter med de som arbetar med äldre. Dessutom måste vi lyssna in de personer som själva kan känna och vara behov av detta program. 

Programmet kommer också hämta kunskap från forskning av Magnus Schoultz som doktorerar inom satsningen Succesful ageing vid Örebro Universitet. Magnus har också erfarenhet från studier vid Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholm, där han varit aktiv i stora hälsoprojekt i Solna kommun (bland annat Vilgot) där hälsan hos äldre personer utvärderats. 

Hör gärna av er med frågor!

Ida Schoultz

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ida Schoultz

E-post: aWRhLnNjaG91bHR6O29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303209

Rum: X5506

Ida Schoultz