Familjekompis – integration genom vänskapsrelationer

Porträtt av Jenny Alsarve

"Det har varit otroligt givande att spendera en dag i veckan tillsammans med andra forskare och verksamhetsledaren i labbet", säger Jenny Alsarve.

Jenny Alsarve är lektor i sociologi och forskar bland annat på vänskapsrelationer. Hon jobbar med projektet Familjekompis, som går ut på att nya svenska och etablerade svenska familjer ska få chansen att lära känna varandra. Målet är att minska segregationen.

Social Impact Lab

Jenny Alsarve jobbar som lektor i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Hennes forskningsområde handlar om familj och nära relationer, nu senast om vänskapsrelationer.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
 – Det projekt som jag jobbar med kan kallas för ett integrationsprojekt, så utmaningen kan väl beskrivas som att minska segregationen i samhället och specifikt då i Örebro till en början.  Men förhoppningen är att idén ska bli till en modell som sprids utanför Örebro.

Berätta om idén som du jobbar med!
– Idén går ut på att låta familjer mötas, mer specifikt handlar det om att skapa möjligheter för familjer som är nya i Sverige att träffa etablerade svenska familjer och vice versa, och på så sätt bidra till ökad integration. Projektet startade som en pilotverksamhet i januari 2018 under namnet ”Familjekompis” och organiseras av Studieförbundet Bilda. 

Hur kan den här idén komma till nytta i samhället?
– Familjekompis kan bidra till kulturutbyten och till att människor möts över gränser. På så sätt kan vi minska fördomar i samhället. Men den stora förtjänsten handlar förstås om att bygga nya relationer.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag fick tips om Social Impact Lab av en kollega vid universitetet, och när jag kollade upp det verkade det som en utmärkt idé att söka, eftersom jag redan var engagerad i Familjekompis och ville jobba vidare med idén tillsammans med Bilda.

Vilken nytta har du haft av att vara med i Social Impact Lab?
– Det har varit otroligt givande att spendera en dag i veckan tillsammans med andra forskare och verksamhetsledaren i labbet. Att ta del av de andras projekt och processer har varit värdefullt i arbetet med Familjekompis och idéutvecklingsprogrammet som vi har gått har även det gett viktiga verktyg för det fortsatta arbetet.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Jenny Alsarve

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jenny Alsarve

E-post: amVubnkuYWxzYXJ2ZTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301399

Rum: F3271

Jenny Alsarve