Skolmåltiden som utgångspunkt

Porträtt av Johanna Björklund

Johanna Björklund är programansvarig för måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet. Hon har även medverkat som följeforskare i Region Örebro läns projekt ”Hållbara måltider i Örebro län” och där sett hur offentliga måltider har en potential som drivkraft för förändring. Johanna Björklund har dessutom tidigare genomfört två pilotprojekt – vid Lekebergsskolan och vid Virginska skolan. 

Samhällsutmaning
Samhället står inför stora sociala och ekologiska utmaningar – exempelvis klimatförändringen, hot mot miljön och ökad rörelse av människor. Nationellt slår både Skolverket och Livsmedelsverket fast att det är viktigt att genomföra insatser när det gäller att förbättra skolmåltiden som pedagogiskt redskap. Problemet är att det saknas bra verktyg för att utveckla arbetsmetoder som underlättar det arbete som redan görs på skolorna.

Insats
Tillsammans med lärare, elever och skolor vill Johanna pröva metoder och upplägg för hållbara skolmåltider. Genom att koppla undervisningen till delar som ger upplevelser av att kunna påverka, kan skolan bidra till ett livslångt engagemang för miljöfrågor och hållbarhet hos elever. Skolmåltiden ger unika möjligheter att göra just detta. Eleverna ska känna att de är en del av lösningen – istället för att vara en del av problemet.  Skolan är extra viktig när det gäller att rusta elever med handlingskraft och kunskap som kan forma dem till att bli en del av lösningen för ett framtida hållbart samhälle.

 Hur kan din organisation ta del av detta?
Nu söker Johanna skolor som vill testa och utveckla metodiken att använda skolmåltiden som kärnan för hållbar skolutveckling. De deltagande skolorna erbjuds

  1. processledning i arbete med lärarande för hållbar utveckling,
  2. utveckling av didaktik kring att arbeta med skollunchen som pedagogiskt redskap för att uppnå lärandemål,
  3.  fortbildning baserad på ny forskning,
  4. tillgängliga kontakter på Örebro universitet,
  5. samt tillgång till forskning som utvärderar metoden.

Efter det ska verksamheten skalas upp nationellt för att bredda metoden till att vara hållbar för hela landet. 

Hör av er till mig för att delta med just din skola!

Johanna Björklund

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Johanna Björklund

E-post: am9oYW5uYS5iam9ya2x1bmQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303976, 0706 796688

Rum: B4106

Johanna Björklund